Aké je riziko prenosu HIV pri vaginálnom styku?

Nechránený vaginálny sexuálny styk patrí po análnom medzi najrizikovejšie aktivity, vzhľadom na prenos HIV. Tak ako pri análnom sexe, riziko je tým väčšie, čím je väčšia vírusová záťaž HIV pozitívneho partnera. Riziko prenosu zvyšujú aj iné pohlavné ochorenia u jedného či oboch partnerov, poranenie počas sexu (aj ranky, ktoré vznikajú pri nedostatočnom zvlhčení vagíny), ejakulovanie do partnerky, či sex počas menštruácie. Podľa dostupných štúdií je odhadované 0,08% riziko na jeden nechránený styk. Nakaziť sa ale dá aj počas jedného nechráneného styku. Pre ženu predstavuje nechránený vaginálny styk o niečo väčšie riziko, než pre muža, pretože jednou z najčastejších ciest prenosu je vstrebanie ejakulátu cez sliznicu vagíny.