Ak máte odôvodnenú obavu, že ste sa mohli nakaziť vírusom HIV a zároveň k pravdepodobnému prenosu vírusu došlo jednou z uvedených ciest, máte možnosť požiadať o takzvanú postexpozičnú profylaxiu, ktorá môže zvrátiť nákazu vírusom HIV. Postexpozičná profylaxia môže byť poskytnutá:

  • po znásilnení
  • po použití ihly, ktorú predtým použila HIV infikovaná osoba
  • po sexuálnom styku s osobou s HIV infekciou
  • ak ste pri výkone svojej profesie prišli do priameho kontaktu s vírusom HIV

Odporúčame, aby ste bezodkladne kontaktovali najbližšie zdravotnícke zariadenie, kde je postexpozičná profylaxia poskytovaná. Odporúčame, aby ste svoj stav najskôr konzultovali telefonicky, na uvedených telefónných číslach. Poskytnutie postexpozičnej profylaxie je na Slovensku možné v týchto zdravotníckych pracoviskách:

 

Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov v Bratislave

Nemocnica akademika Ladislava Dérera
Klinika infektológie a geografickej medicíny, infektologický pavilón, medziposchodie, č. dv. 15 a 20
Limbová 5, Bratislava
Telefónne číslo: 02/59 54 2960, 02/59 54 2919, 02/59 54 2403
Webové stránky kliniky

Mimo ordinačných hodín môžete skúsiť využiť ďalšie kontakty na Klinike infektológie a geografickej medicíny (telefón: 02/59 54 2984, 02/59 54 2886).

 

Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb v Košiciach

Univerzitná nemocnica L. Pastuera
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, pavilón XVII
Rastislavova 43, Košice 
Telefónne číslo: 055/615 22 02
Webové stránky kliniky

Mimo ordinačných hodín môžete skúsiť využiť ďalšie kontakty na Klinike infektológie a cestovnej medicíny (telefón: 055/615 22 06).

 

Infektologická ambulancia (Ambulancia pre HIV/AIDS) v Banskej Bystrici

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Oddelenie infektológie
Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Telefónne číslo: 048/433 53 15
Webové stránky oddelenia

Mimo ordinačných hodín je v prevádzke Urgentná infektologická ambulancia (telefón: 048/433 53 13, 048/433 53 19).

 

Ambulancia pre liečbu a dispenzariáciu HIV/AIDS pozitívnych osôb v Martine

Univerzitná nemocnica Martin
Klinika infektológie a cestovnej medicíny
Kollárova 2, Martin
Telefón: 043/420 33 86, 043/420 36 37
Webové stránky kliniky

Mimo ordinačných hodín môžete skúsiť kontaktovať Príjmovú infektologickú ambulanciu (telefón: 043/420 37 07).

 

Ambulancia pri Infekčnej klinike v Nitre

Fakultná nemocnica Nitra
Infekčná klinika
Špitálska 6, Nitra
Telefón: 037/654 55 71, 037/654 55 86
Webové stránky kliniky

Mimo ordinačných hodín môžete skúsiť využiť ďalšie kontakty na Infekčnej klinike (telefón: 037/654 59 55, 037/654 55 09).