Bc. Lukáš Pulpán | Administrator

Má na starosti komplexnú správu webových stránok, ich vzhľad a funkčnosť. Pridáva a spravuje texty a ďalší obsah.

 

  Mgr. Dominika Jašeková | Content Manager

Pomáha spolu s kolegami z OZ Odyseus udržiavať obsah stránok, pridávať nový obsah a rieši špecifické požiadavky od návštevníkov.