Potrebujete neodkladné poradenstvo alebo pomoc?

Nonstop bezplatná telefonická linka AIDS pomoci

0800 666 777

Prevádzku linky zabezpečuje občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO v spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, o.z.. Niektoré hovory môže preto vybavovať česky hovoriaci poradca.

Ak nechcete finančne zaťažiť toto občianske združenie, môžete využiť alternatívne telefónne číslo: 02/2102 51 19. Prevádzku bezplatnej linky môžete podporiť dobrovoľným finančným príspevkom na bankový účet združenia, číslo SK3552000000000016645014.