Vírusová záťaž je množstvo HIV v krvi.

Čím viac HIV sa nachádza vo vašej krvi, tým rýchlejšie dochádza k poklesu počtu CD4 buniek a rastie riziko rozvinutia symptómov HIV infekcie, alebo AIDS definujúceho ochorenia.

U ľudí, ktorí užívajú lieky proti HIV, počet CD4 buniek narastá, zatiaľ čo vírusová záťaž klesá. Ak sa liečite, monitorovanie vašej vírusovej záťaže indikuje, ako dobre vaša liečba prebieha.

 

Čo je test vírusovej záťaže?

Pomocou testov vírusovej záťaže sa dá určiť počet častíc HIV, ktoré cirkulujú v plazme, tekutine, ktorá je súčasťou krvi. Robí sa to vyhľadaním génov HIV, ktoré sa nazývajú HIV RNA.

Výsledok testu vírusovej záťaže sa popisuje ako počet kópii HIV RNA na mililiter. Napríklad, vírusová záťaž v počte 200 by mala zápis ako 200 kópií/ml. Ale váš lekár by pravdepodobne na popis vašej vírusovej záťaže použil iba číselný údaj, a v tomto materiáli uvádzame vírusovú záťaž iba ako číselný údaj.

Existuje niekoľko testov vírusovej záťaže, ktoré sa v súčasnosti používajú. Tieto testy využívajú rôzne metódy, aby odmerali počet HIV častíc, ale všetky testy rovnako spoľahlivo ukážu, či je vaša vírusová záťaž nízka, stredná alebo vysoká. Vo Veľkej Británii sa najviac používa PCR test (PCR – polymerázová reťazová reakcia). Testy vírusovej záťaže používané v tejto krajine, dokážu rovnako presne stanoviť typy HIV (nazývané podtypy), ktoré sa vyskytujú v iných častiach sveta, napríklad v Afrike a v Ázii.

Dnes sa zvyčajne používajú ultra-citlivé testy vírusovej záťaže, ktoré dokážu odhaliť vírusovú záťaž v počte iba 40 alebo 50 kópií/ml (podľa typu použitého testu). Ak je vaša vírusová záťaž pod 40 alebo 50, hovorí sa, že ste dosiahli nezistiteľnú vírusovú záťaž, čo je pre väčšinu ľudí jedným z hlavných cieľov liečby HIV. Avšak nesmieme zabudnúť na to, že nezistiteľná vírusová záťaž neznamená, že ste z HIV vyliečený.

 

Pochopenie výsledkov testov vírusovej záťaže

U človeka, ktorý neužíva lieky proti HIV, sa vírusová zaťaž nad 100,000 považuje za vysokú a záťaž pod 10,000 za nízku. Ale pokiaľ sa neliečite, vaša vírusová zaťaž môže veľmi kolísať od testu k testu, hoci to nemá žiaden dopad na vaše zdravie.

Lekári skúmali zmeny vo vírusovej záťaži u ľudí, ktorí neboli liečení na HIV a zistili, že z dvoch nezávislých testov z tej istej vzorky krvi, môžu získať veľmi odlišné výsledky. Takže, ak sa neliečite, nemali by ste si robiť príliš veľké starosti, ak vaša vírusová zaťaž stúpne z 5,000 na 15,000. Dokonca ani nárast z 50,000 na 100,000 nemusí byť závažný, ak sa neliečite. Hoci sa zdá, že sa vaša vírusová zaťaž zdvojnásobila, výsledok je v rámci možnej odchýlky testu.

Skôr ako by ste kládli príliš veľký dôraz na výsledky jediného testu vírusovej záťaže, pozrite sa na vývoj svojej vírusovej záťaže počas dlhšieho obdobia. Vašu vírusovú záťaž môže ovplyvniť hodina počas dňa, kedy sa berie vzorka krvi, alebo predtým než opäť klesne, môže dočasne stúpnuť kvôli infekcii. Niektoré očkovania tiež môžu spôsobiť dočasnú zmenu vašej vírusovej záťaže.

Avšak mali by ste byť znepokojený, ak majú výsledky testov vírusovej záťaže počas niekoľkých mesiacov vzostupnú tendenciu, alebo ak je nárast trojnásobný. Napríklad, nárast z 5,000 na 15,000 nie je závažný, ale nárast z 5,000 na 25,000 závažný je.

 

Nezistiteľná vírusová záťaž

Všetky testy vírusovej záťaže majú medznú hodnotu (cut-off point), pod ktorou nedokážu hodnoverne zistiť HIV. Tento bod sa nazýva hranicou zistiteľnosti. Testy používané vo Veľkej Británii majú nižšiu hranicu zistiteľnosti, a to na úrovni 40 alebo 50 kópií/ml. Ak je vaša vírusová záťaž pod 40 alebo 50, hovorí sa, že je nezistiteľná.

Ale fakt, že úroveň HIV je príliš nízka, aby sa dala odmerať, ešte neznamená, že HIV zmizla z vašej krvi. Stále v nej môže byť prítomná, ale v množstvách, ktoré sú príliš nízke, aby sa dali odmerať. Keďže testy vírusovej záťaže merajú úroveň HIV iba v krvi, vírusová záťaž by sa mohla dať zistiť aj v iných častiach vášho tela, napríklad v lymfatických uzlinách alebo v genitálnych sekrétoch.

Opakovane sa potvrdilo, že ľudia žijúci s HIV, ktorí užívajú liečbu a majú nezistiteľnú vírusovú záťaž nepredstavujú riziko z hľadiska prenosu HIV. Bližšie informácie nájdeš v článku Sex a nezistiteľná vírusová záťaž.

 

Prečo je dobré mať nezistiteľnú vírusovú záťaž

Nezistiteľná vírusová záťaž je žiadúca z dvoch dôvodov. Znamená to, že je len veľmi malé riziko, že kvôli HIV ochoriete, a tiež je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa stanete rezistentný na lieky proti HIV.

HIV sa môže stať rezistentným na liek, iba ak sa reprodukuje počas obdobia, keď tento liek užívate. Ak sa reprodukcia HIV udrží na veľmi nízkej úrovni, tak rezistencia na liek by mala nastať neskôr, v lepšom prípade vôbec, čo znamená, že vaše lieky proti HIV stále pôsobia.

Z týchto dôvodov, lekári v súčasnosti zdôrazňujú to, že cieľom liečby HIV by malo byť zníženie vírusovej záťaže HIV na nezistiteľnú úroveň, v čo najkratšom možnom čase. V ideálnom prípade do šiestich mesiacov od začatia liečby. Niektorí ľudia dosiahnu tento bod za tri až šesť mesiacov, iní za štyri až dvanásť týždňov, a iní tento cieľ nedosiahnu nikdy.

 

Výkyvy vírusovej záťaže

Ak je vaša vírusová záťaž nezistiteľná, je tu možnosť, že sa občas zvýši z 40, alebo 50 (podľa druhu testu, ktorý používa vaša klinika) na 100 alebo 200 v jednom teste, predtým než opäť klesne pod nezistiteľnú úroveň. Tento jav sa nazýva výkyvom vírusovej záťaže a nenaznačuje, že vaša liečba HIV je neúspešná. V skutočnosti sa veľa výkyvov objavuje kvôli „chybám“ testovania v laboratóriu.

 

Vírusová záťaž u žien

Zdá sa, že ženy majú nižšiu vírusovú záťaž ako muži, s tým istým počtom CD4 buniek. Tento jav nemá nijaký účinok na rýchlosť progresie HIV choroby, a jeho príčiny nie sú úplne známe. Jedným z predpokladaných dôvodov by mohol byť fakt, že ženy majú nižšiu vírusovú záťaž, z dôvodu lepšej imunitnej reakcie na infekcie, alebo fakt, že tvorba vírusov je u žien prirodzene nižšia.

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.