1. HIV liečba môže znamenať dlhší a zdravší život

Napriek tomu, že HIV sa nedá liečiť, ľudia žijúcich s HIV môže s pomocou kombinovaných antiretrovirálnych liekov prežiť plnohodnotný život.

 

2. Zdravotná starostlivosť pre ľudí žijúcich s HIV sa poskytuje v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach

Špecializovanú starostlivosť o ľudí žijúcich s HIV poskytujú na Slovensku lekári, špecialisti – infektológovia ambulancií pre dispenzarizáciu pacientov s HIV/AIDS v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach, respektíve špecialisti iného, Ministerstvom zdravotníctva SR určeného pracoviska. V rámci špecializovanej starostlivosti sa sledujú zmeny v imunitnom systéme, poskytuje sa liečba a sleduje sa jej účinok.

 

3. Cieľom liečby je dosiahnuť nezistiteľnú vírusovú záťaž – minimálne množstvo vírusu HIV v krvi

Toto znamená, že imunitný systém zosilnie a dokáže brániť organizmus proti infekciám a HIV nie je rezistentný (odolný) voči užívanej kombinácii liekov.

 

4. HIV liečba môže zahŕňat kombináciu troch, alebo aj viacerých, antiretrovirálnych liekov

Kombinovanie liekov zabezpečuje znižovanie rizika, že HIV sa stane rezistentným (odolným) voči užívaným liekom. Kombinovaná liečba znamená užívanie troch a viacerých liekov na liečbu HIV. Liečba sa tiež nazýva troj-kombinovaná, alebo vysokoúčinná antiretrovirálna liečba (z anglického HAART – Highly Active Anti-Retroviral Therapy alebo ARV terapia).

 

5. Odporúča sa, aby liečba začala čo najskôr

Kombinovaná liečba HIV by mala podľa najnovších odporúčaní začať čo najskôr, po diagnostikovaní HIV. V minulosti sa začatie liečby odkladalo na obdobie, kedy začal vírus spôsobovať výraznejšie problémy imunitnému systému.

 

6. Dva dôležité testy: test CD4 buniek a test vírusovej záťaže

Pravidelný monitoring krvných testov má zistiť, či je liečba správne nastavená a či účinkuje.
Test CD 4 buniek sleduje stav imunitného systému. Výsledky sa uvádzajú v bunkách/mm3.
Test vírusovej záťaže identifikuje množstvo vírusu vo vzorke krvi. Výsledky sa uvádzajú v kópiách/ml.

 

7. Antiretrovirálne lieky je potrebné užívať tak, ako je predpísané

To znamená:
• užívať všetky dávky liekov v správnom čase
• užívať lieky správnym spôsobom (napr. s/bez jedla)
• dbať o to, aby sa spolu s antiretrovirálnymi liekmi neužívali iné lieky, ktoré môžu ARV liečbu ovplyvňovať

 

8. HIV liečba môže zabrániť prenosu HIV z matky na dieťa

Antiretroviriálna terapia počas tehotenstva môže dramaticky znížiť riziko prenosu HIV z matky na dieťa. Ak sa liečbou podarí dosiahnuť nezistiteľnú vírusovú záťaž, riziko prenosu HIV z matky na dieťa je takmer nulové.

 

9. Antiretrovirálne lieky môžu spôsobiť vedľajšie účinky

Napriek pokrokom v liečbe HIV, antiretrovirálne lieky môžu spôsobiť vedľajšie účinky. Ak sa vyskytnú, je potrebné o nich informovať svojho lekára, ktorý vám s nimi môže pomôcť.

 

10. Aj pri liečbe riziko prenosu HIV ostáva

Kondómy spoľahlivo zabraňujú prenosu HIV a iných sexuálne prenosných ochorení. Používaj vždy čisté ihly a striekačky ak užívaš drogy injekčne – nikdy sa s pomôckami na užívanie s nikým nedeľ. Opakovane sa ale potvrdilo, že ľudia žijúci s HIV, ktorí užívajú liečbu a dostanú sa na hodnoty nezistiteľnej vírusovej záťaže, nepredstavujú riziko z hľadiska prenosu HIV. Bližšie informácie nájdeš v článku Sex a nezistiteľná vírusová záťaž.

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.