Česká společnost AIDS pomoc

Webstránka spolku ČSAP.

 

Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS

Webstránky NRC pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave.

 

Webový odkaz Dom svetla Slovensko

Pomoc občanom v oblasti prevencie HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb.

 

HIV práce

Aktivity pre odstraňovanie bariér pri zamestnávaní osôb infikovaných HIV.

 

The Body

Najkomplexnejší zdroj informácií o HIV/AIDS.

 

UNAIDS

Spoločný program spojených národov pre HIV/AIDS.

 

AIDS & Mobility Europe

Prevencia HIV / AIDS, starostlivosť a podpora pre mobilné & migrujúce populácie.

 

EATG

Európske spoločenstvo pre liečbu AIDS.

 

Nam Aidsmap

Stránka o živote s HIV.