Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. Rovnako nie je možné opísať štádia a očakávať, že u každého bude infekcia HIV prebiehať podľa popisu. I keď nie je možné explicitne popísať priebeh infekcie, nasledujúci popis môže pomôcť pochopiť priebeh infekcie HIV, až po ochorenie AIDS.

Po tom, ako sa vírus HIV dostane do ľudského organizmu, začne sa usadzovať v bunkách. Ľudia sa považujú za infekčných (teda schopných preniesť HIV na druhú osobu), hneď po nákaze. Ľudia môžu vyzerať úplne zdravo mnoho rokov, napriek tomu, že v ich tele sa už dejú zmeny. Práve preto je testovanie jediným spôsobom, ako zistiť HIV status.

 

1. štádium – primárna/akútna infekcia a sérokonverzia

V prvom týždni, až dvoch sa vírus HIV snaží dostať do vnútra buniek nášho imunitného systému. Organizmus si vytvára protilátky proti HIV, aby mohol proti vírusu bojovať – tento proces sa nazýva sérokonverzia. Trvá zvyčajne 6-12 týždňov.

Počas tohto obdobia sa niektorí ľudia cítia v poriadku resp. intenzita príznakov je tak nízka, že si nič nezvyčajné nevšimnú. Asi 70 % zažíva nešpecifické príznaky podobné chrípke (horúčky, zdurené uzliny, nočné potenie, triaška). Len 20 % z nich cíti také ťažkosti, že navštívi lekára. Avšak obyčajne príznaky nevedú k podozreniu na HIV infekciu. Testy na protilátky HIV realizované v tomto štádiu (ak sérokonverzia ešte neskončila) nepotvrdia infekciu, pretože organizmus protilátky ešte nemá vytvorené. Táto situácia sa popisuje aj ako „falošne negatívny“ výsledok. Treba počkať minimálne 12 týždňov od rizikového správania.

 

2. štádium – asymptomatické, alebo bezpríznakové štádium

Toto štádium trvá niekoľko rokov a je typické práve tým, že sa u nakazeného neobjavujú väčšie príznaky. Počas tejto doby nič nenaznačuje, že by bol človek chorý, snáď s výnimkou zdurených lymfatických uzlín. Avšak pocit zdravia neznamená, že sa v organizme nič nedeje. Vírus HIV je naopak veľmi aktívny, snaží sa dostať do väčšiny ľudských buniek, neustále sa rozmnožuje a preniká stále ďalej a ďalej. Väčšinou toto obdobie trvá približne 8 až 10 rokov. Avšak každý je iný a preto je dĺžka bezpríznakového štádia veľmi individuálna. U niektorých môže vírus HIV postupovať oveľa pomalšie, u iných žiaľ rýchlejšie.

Ľudia, ktorí o svojom HIV statuse vedia, sú v starostlivosti lekára/ky, ktorý sleduje počet CD4 lymfocytov a vírusovú záťaž. Tieto dva údaje sú dôležité pri určení postupu infekcie. Včasná diagnostika infekcie HIV a účinná liečba umožňuje ľuďom žijúcim s HIV prevziať kontrolu nad infekciou ešte predtým, než sa objavia príznaky infekcie HIV. Ak je liečba úspešná, infekcia ani nepostúpi do ďalšieho štádia.

 

3. štádium – symptomatické, alebo príznakové štádium

V tomto štádiu je imunitný systém dlhodobo vystavený vírusu HIV. Ľudia začínajú pociťovať prvé príznaky infekcie HIV (napr.: únava, nočné potenie, mierny úbytok na váhe, infekcie kože, herpesové ochorenia). Toto štádium môže trvať rôzne dlho – ovplyvňuje to mnoho faktorov (napr.: rýchlosť množenia vírusu, či sa už človek lieči, alebo len teraz sa dozvedel o svojom HIV statuse), avšak priemerná doba trvania príznakového štádia je 5 až 7 rokov.

Ako choroba postupuje, príznaky nadobúdajú na intenzite a imunitný systém začína byť stále vážnejšie a vážnejšie poškodeným. Začínajú sa prejavovať tzv. oportúnne (pridružené) infekcie. Oportúnne (pridružené) infekcie sú infekcie, ktoré človek nakazený HIV, so svojou oslabenou imunitou prekonáva s veľkými ťažkosťami. Typické infekcie, ktoré sú ovplyvňované a ktoré ovplyvňujú infekciu HIV sú tuberkulóza a hepatitídy B a C.

 

4. štádium – neskoré štádium

AIDS nastáva v momente, keď je imunitný systém už vážne poškodený, dlhodobým pôsobením a množením vírusu HIV v krvi. Toto štádium sa diagnostikuje na základe niekoľkých kritérií:

  • veľmi nízky počet CD4 lymfocytov (menej než 200 v 1 mm3 krvi)
  • dlhodobo vysoké hodnoty vírusovej záťaže
  • prítomnosť jednej alebo viacerých oportúnných infekcií

V štádiu AIDS je imunitný systém ťažko poškodený a medzi sprievodné znaky prepuknutia štádia AIDS patria aj strata hmotnosti, mozgové tumory a iné zdravotné ťažkosti.

 

Viac ako definícia

Spôsob, akým sa postup HIV ochorenia často popisuje naznačuje, že existuje iba jediný možný a neodvratný priebeh HIV infekcie. Predpokladá sa, že každý s HIV sa bude spočiatku cítiť dobre, potom testy vírusovej záťaže vykážu neobvyklý počet buniek CD4, následne sa dostavia menej závažné choroby, a nakoniec prídu ťažké a smrteľné ochorenia.

U mnohých ľudí HIV infekcia prebieha podľa tohto vzorca, ale dokonca už predtým, ako sa účinná liečba HIV stala dostupnou, u iných ľudí mala celkom iný priebeh. Napríklad, niektorí ľudia mali chorobu na základe ktorej im bol diagnostikovaný AIDS, a potom sa z tejto choroby úplne uzdravili a dlhé roky, dokonca celé desaťročia žili s HIV a boli zdraví. Navyše mnohí ľudia, ktorí žijú s HIV veľa rokov, nikdy neboli chorí kvôli HIV.

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.