Vírus HIV sa prenášaná priamym kontaktom s infikovanými telesnými tekutinami.

 

HIV je prítomné v infekčných dávkach v:

 • krvi a krvných derivátoch,
 • ejakuláte a v predejakulačnej tekutine,
 • sekréte z pošvy a čípku,
 • materskom mlieku.

V priebehu invazívnych chirurgických zákrokov môžu zdravotníci prísť do styku s nasledujúcimi telesnými tekutinami, ktoré obsahujú signifikantné množstvo HIV:

 • amniová tekutina,
 • cerebrospinálny mok,
 • kĺbová synoviálna tekutina.

 

HIV je prítomné v zanedbateľnom množstve v:

 • slinách (zistené len nepatrné množstvo u veľmi malého počtu ľudí),
 • slzách,
 • tekutine v pľuzgieroch.

 

HIV nie je prítomné v:

 • moči a stolici,
 • zvratkoch a pote.

 

HIV sa môže preniesť:

* Sexuálnym stykom

Akýkoľvek nechránený sexuálny styk s osobou, ktorej zdravotný stav nie je známy, je rizikový. Vysoko riziková je každá kondómom nechránená súlož do pošvy či konečníka. Análny styk je z hľadiska prenosu HIV rizikovejší, než klasický vaginálny styk. Pri nechránenom pohlavnom styku sú v riziku infekcie obidvaja partneri. Pri lesbickom vzťahu je pravdepodobnosť prenosu infekcie HIV minimálna – zvyšuje sa najmä v prípade spoločného používania sexuálnych pomôcok a pri nedostatečnej hygiene.

Pri orálnom sexe je riziko infekcie HIV nižšie, ale zvyšuje sa pri kontakte úst s ejakulátom alebo s pošvovým sekrétom. Vo vyššom riziku infekcie je aktívny partner. Pri bozkávaní je prenos HIV nepravdepodobný. Preto sa bozkávanie neradí medzi rizikové aktivity. V prípade chráneného sexuálneho styku sú obidvaja partneri dostatočne chránení pred prenosom HIV, samozrejme za predpokladu, že bol kondóm správne použitý.

* Krvou a krvnými derivátmi

Darcovstvom krvi je možnosť prenosu HIV krvou a krvnými derivátmi veľmi nízka, vzhľadom na používané technológie na testovanie krvi a na výber darcov. Na Slovensku sa používajú vysoko citlivé diagnostické súpravy, jedny z najmodernejších na svete. Pri drobných poraneniach je nebezpečie nákazy vírusom HIV od infikovaného človeka nepravdepodobné, pretože by muselo dôjsť k priamemu kontaktu dvoch krvácajúcich rán.

Osobitnú skupinu ľudí predstavujú vnútrožilní užívatelia drog. Najmä v prípade, ak spoločne používajú ihly, striekačky i roztok drogy, sú ohrození prenosom HIV. V prípade poranenia sa pohodenou injekčnou striekačkou je riziko prenosu HIV nízke, pretože vírus na vzduchu rýchlo hynie. Omnoho vyššie je však riziko prenosu hepatitíd typu A, B a C.

Rizikové sú tiež zákroky ako tetovanie, piercing, prepichovanie uší a akupunktúra. Je preto nevyhnutné, aby takéto zákroky vykonávali len ľudia s platnou licenciou, ktorí dodržujú zásady hygieny a ochrany zdravia svojich zákazníkov / pacientov.

* Z matky na plod

K prenosu infekcie HIV z matky na dieťa môže dôjsť počas tehotenstva, počas pôrodu alebo pri dojčení. Najčastejšie je to však počas pôrodu. V súčasnosti vďaka kombinovanej terapii, ktorá sa podáva budúcim mamičkám počas tehotenstva a novorodencom šesť týždňov po pôrode, sa prenos infekcie HIV z matky na dieťa sa darí úspešne znižovať. HIV-pozitívnym matkám sa po pôrode neodporúča dojčiť svoje dieťa.

 

HIV sa nemôže preniesť:

 • Bodnutím hmyzom (komáre, kliešte, muchy)
 • Pri bežnom spoločenskom styku – napríklad podaním ruky, spoločným pobytom v miestnosti
 • Spoločným používaním kuchynského riadu
 • Pri používaní WC, sprchy, bazénu alebo sauny
 • Pri bývaní v spoločnej domácnosti. Nikdy neboli infikovaní členovia domácnosti, ktorí s HIV pozitívnym bývali (ak s ním nemali pohlavný styk alebo neužívali drogy).
 • Bozkom – sliny HIV pozitívneho síce môžu obsahovať vírus, ale vo veľmi malom množstve. Naviac v slinách sú obsiahnuté látky, ktoré vírus ničia.
 • Sexuálnymi praktikami, ktoré možno označiť z hľadiska možností prenosu HIV ako nerizikové (petting, objímanie, maznanie, alebo dráždenie pohlavných orgánov rukou partnera či partnerky bez kontaktu s jeho spermou či s pošvovým sekrétom).

 

Ako sa možno chrániť:

 • Vzájomné poznanie zdravotného stavu partnerov
 • Vernosť – mať jedného stáleho sexuálneho partnera
 • Bezpečný sex, správne používanie kondómu
 • Vyhýbať sa spoločnému užívaniu hygienických potrieb ako žiletky, rovnako ako nedostatočne sterilizovaným nástrojom pri prevádzaní niektorých kozmetických úkonov (tetovanie, prepichovanie uší a pod.).
 • Gumovými rukavicami sa chráňte pred poranením použitými nástrojmi.
 • Drogám je najlepšie sa vyhnúť, hlavne ich injekčnému užitiu, ak už, tak mať vždy len svoju ihlu, striekačku a roztok drogy.