Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Dávajú tým najavo, že sa zaujímajú o tému HIV a AIDS. Červená stužka tu je aj pre tých, ktorí pomáhajú ľuďom, žijúcim s HIV a AIDS.

 

Vznik červenej stužky

Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci z Visual AIDS Artists Caucus, v rámci projektu o červenej stužke. Autori projektu zostali ako jednotlivci v anonymite. Neexistuje žiaden zoznam autorov. Autorstvo za vznik červeného symbolu patrí Projektu Červená stužka. Aj vďaka tomu si nikto nikdy nenárokoval autorské práva. Znak červenej stužky sa kopíruje zadarmo a nikto (ani jednotlivci, ani organizácie) nemá z použitia červenej stužky zisk.

Umelci boli pri vzniku červenej stužky inšpirovaní žltou páskou, ktorou si Američania uctievali amerických vojakov, ktorí slúžili vo vojne v Perzskom zálive. Červená farba bola zvolená pre svoje spojenie s krvou a ako symbol vášne. Červená nepredstavuje len hnev, ale aj lásku.

 

Tváre červenej stužky

Prvou tvárou červenej stužky je STAROSTLIVOSŤ a ZÁUJEM. Červenú stužku nosí stále viac a viac ľudí, aby prejavili svoj záujem o HIV a AIDS – o tých, ktorí žijú s HIV, o tých, ktorí sú chorí, o tých, ktorí zomreli. Zároveň tým prejavujú záujem aj o tých, ktorí sa starajú a pomáhajú priamo ovplyvňovať šírenie a dopad HIV a AIDS na ľudské životy.

Druhá tvár červenej stužky v sebe skrýva NÁDEJ. Červená stužka je symbolom nádeje, že hľadanie vakcíny a hľadanie liečby k zastaveniu utrpenia sú úspešné a že zlepšia kvalitu života ľudí žijúcich s vírusom.

Treťou tvárou červenej stužky je PODPORA. Symbolizuje podporu pre tých, ktorí žijú s HIV. Červená stužka je symbolom podpory ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú infikovaní HIV. Vyjadruje podporu pre maximálne úsilie k nájdeniu účinnej liečby, liekov alebo očkovacích látok, ktoré môžu zabrániť šíreniu infekcie HIV. Na neposlednom mieste je podporou pre tých, ktorí prišli o priateľov, členov rodiny, blízkych a milovaných v dôsledku AIDS.

Avšak červené stužky nie sú dosť. Nestačia na všetko. Sú iba užitočným symbolom v dlhom období. Červená stužka sa pripája k slovám a skutkom, ktoré dokážu skutočne niečo zmeniť. Tak sa pridajte k hrdým nositeľom a nositeľkám červenej stužky.