Slovo AIDS označuje syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti. Označenie vzniklo z anglického názvu Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS je názov štvrtého štádia infekcie HIV.

Byť nakazený vírusom HIV neznamená byť okamžite chorý na AIDS. Trvá zvyčajne niekoľko rokov, kým štádium AIDS prepukne. Vírus HIV sa v ľudskom organizme postupne rozširuje a oslabuje imunitný systém.

 

Kedy nastáva AIDS?

AIDS nastáva v momente, keď je imunitný systém už vážne poškodený, dlhodobým pôsobením a množením vírusu HIV v krvi. Toto štádium sa diagnostikuje na základe niekoľkých kritérií:

  • veľmi nízky počet CD4 lymfocytov (menej než 200 v 1 mm3 krvi)
  • dlhodobo vysoké hodnoty vírusovej záťaže
  • prítomnosť jednej alebo viacerých oportúnných infekcií

Oportúnne (pridružené) infekcie sú infekcie, ktoré človek nakazený HIV, so svojou oslabenou imunitou prekonáva s veľkými ťažkosťami. Typické infekcie, ktoré sú ovplyvňované a ktoré ovplyvňujú infekciu vírusom HIV sú tuberkulóza a hepatitídy B a C.

V štádiu AIDS je imunitný systém ťažko poškodený a medzi sprievodné znaky prepuknutia štádia AIDS patria aj strata hmotnosti, mozgové tumory a iné zdravotné ťažkosti.

 

Je možné AIDS liečiť?

Aj v štádiu AIDS je možné sa úspešne liečiť. Diagnóza AIDS nevyhnutne neznamená smrť. Pre mnoho ľudí aj v tomto štádiu začatie antiretrovirálnej liečby prináša osoh v zlepšení kvality a dĺžky života, dokonca aj v prípade prítomnosti AIDS definujúceho ochorenia. Niektorí ľudia mali pridruženú chorobu, na základe ktorej im bol diagnostikovaný AIDS, a podarilo sa im z tejto choroby uzdraviť a dokonca celé desaťročia žili s HIV bez zdravotných ťažkostí.