Už aj na Slovensku je možné v lekárňach a na ďalších miestach zakúpiť diagnostické testy, ktoré umožňujú detekovať protilátky proti vírusu HIV. Tieto rýchlotesty umožňujú v priebehu 15 až 20 minút zistiť prítomnosť protilátok proti vírusu HIV zo vzoriek ústnej tekutiny alebo krvi.

Aj keď môže znieť lákavo, otestovať sa sám, doma, tak toto testovanie so sebou nesie významné riziká. V návode na použitie sa dočítate, že testy nie sú určené na samotestovanie. Testy sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Ak sa rozhodnete využiť tento test, mali by ste o otestovanie požiadať zdravotníckeho pracovníka, najlepšie lekára.

 

Riziká samotestovania

Ak aj napriek týmto odporúčaniam uvažuješ, že sa otestuješ sám, je nutné uvedomovať si riziká, ktoré samotestovanie so sebou obnáša:

  • Návod, ktorý je k testu priložený, je určený zdravotníckym pracovníkom. Preto nemusí byť pre bežného človeka zrozumiteľný.
  • Ak nie je test použitý presne v súlade s návodom, môže poskytnúť nepravdivý výsledok. Ak sa napríklad otestuješ tesne po infikovaní, môže byť tvoj test falošne negatívny. Dôjdeš tak k názoru, že si zdravý, ale pritom si vysoko infekčný.
  • Ak výsledku testu nesprávne interpretuješ, hrozí, že budeš presvedčený o svojom HIV statuse, ktorý neodpovedá realite. Môže sa tak jednoducho stať, že budeš presvedčený o svojom negatívnom statuse a pritom budeš ohrozovať vírusom ďalších ľudí, alebo budeš presvedčený, že si HIV pozitívny, aj keď tomu tak vôbec nie je.
  • Výsledok testu môže mať tri hodnoty: negatívny, reaktívny a neplatný. Ak je výsledok reaktívny, nemusí to nutne znamenať, že si HIV pozitívny. Je nutné ďalšie testovanie v zdravotníckom zariadení, bez ktorého nie je možné určiť, či si alebo nie si nakazený. Väčšinou sa po ďalšom testovaní zistí, že človek je HIV negatívny.
  • Stres spôsobený z reaktívneho testu môže spôsobiť nepredvídateľné správanie teba, či tvojho partnera, ktoré môže byť nebezpečné pre tvoje zdravie, život alebo vzťah.

 

Prečo radšej nechať testovanie na profesionálov

Testovať ťa bude vyškolený profesionál, ktorý s tebou vykoná predtestové a potestové poradenstvo. V prípade toho predtestového sa presvedčí, že je možné vykonať test, ktorý ti s istotou poskytne informácie o tvojom HIV statuse. V prípade iného, než negatívneho výsledku ti všetko vysvetlí, poskytne ti ďalšie informácie o postupe, zodpovie tvoje otázky a sprostredkuje ti ďalšiu lekársku, prípadne psychologickú pomoc. Iba v prípade, že sa necháš testovať od profesionálov, si môžeš byť s určitosťou istý o svojom HIV statuse.

 

Aj napriek tomu si test doma urobím

Ak sa aj napriek všetkým týmto informáciam a upozorneniam rozhodneš test vykonať doma, dbaj na to, aby si postupoval presne v súlade s návodom. Ten si dôkladne preštuduj a dodrž. Je dôležité, aby od tvojho posledného rizikového správania ubehla dostatočne dlhá doba (3 mesiace). Ak ti test vyšiel reaktívne, neboj sa, to ešte nemusí znamenať, že si HIV pozitívny. Okamžite ale vyhľadaj zdravotnícke zariadenie, kde sa na HIV testuje. Iba tam ti potvrdia, či si alebo nie si nakazený.