Test je jediný spôsob ako zistiť, či človek je alebo nie je infikovaný vírusom HIV. Test má zmysel vykonať väčšinou až 3 mesiace po prípadnom rizikovom správaní. Je ale dobré poznať zdravotný stav seba a svojho partnera ešte pred sexuálnym stykom! Existujú miesta, kde sa môžeš dať otestovať anonymne a bezplatne.

Našli ste chybu? Viete o tom, že by sa niečo medzičasom zmenilo? Pomôžte nám udržiavať tento zoznam stále aktuálny. Napíšte nám!

Loading map...

Loading


Bratislavský kraj


Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Ambulancia NRC pre prevenciu HIV/AIDS
Limbova 14, Bratislava

Telefón: 02/593 701 44
e-mail: danica.stanekova@szu.sk
Webové stránky: www.walki.sk/hiv-aids/

Mestská doprava: spoje č.32, 212, 204 zastávka Kramáre – hore širokými schodmi, odbočiť doľava a obísť budovu SZU podľa informačných tabúľ – samostatný vchod z druhej strany budovy.

Odbery sa vykonávajú: každý pondelok a štvrtok od 9:00 do 12:00 (prípadné zmeny sú priebežne aktualizované na webovej stránke centra)

Výsledky sú dostupné do týždňa od odberu.  NRC poskytuje bezplatné vyšetrenia krvi z preventívnych dôvodov (vrátane anonymného).

Výsledky je potrebné prevziať si osobne.
Predodberové a poodberové poradenstvo.
Testovanie sa vykonáva anonymne pod kódom, ak si to klient vyžiada. Najlepšie je testovať 3 mesiace po rizikovej situácii. Pred odberom sa odporúča piť veľa vody a nejesť mastné jedlá. Vyšetrenia na certifikáty pre výjazdy do zahraničia hradia žiadatelia.

Linka pomoci HIV/AIDS: 02/593 70 144, 02/593 70 383, pondelok až štvrtok: 13:00-15:00 hod., piatok 9:00-12:00 hod.HIV Check Point Bratislava

Zdravotné stredisko Babuškova, číslo dverí 8
Babuškova 2, Bratislava

Nonstop bezplatná telefónna linka AIDS pomoci: 0800 666 777
e-mail: info@domsvetlaslovensko.sk
Webové stránky: www.domsvetlaslovensko.sk

Odbery sa vykonávajú: každý piatok od 16:00 do 19:00

Prvý slovenský Check Point – miesto, kde sa môžete bezplatne a úplne anonymne, bez asistencie poisťovní, poradiť a zároveň otestovať. Prevádzkuje DOM SVETLA SLOVENSKO, o.z.

Je možnosť vyplniť online dotazník na stránke Check Pointu a tak skrátiť svoje čakanie pred vyšetrením: online dotazníkCentrálne laboratórium Medirex Group

Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava

Telefón: 02/208 29 111
Infolinka Medirex:  0800 400 800 (BEZPLATNE, pracovné dni od 07:00 do 16:30 hod)
e-mail: samoplatcovia@medirexgroup.sk
Webové stránky: www.laboratornadiagnostika.sk

Odbery sa vykonávajú: v pondelok až piatok od 7:00 do 9:00 hod. Na odbery je potrebné sa vopred objednať! Objednanie je možné na webovej stránke.

Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda). Na odber nie je potrebné prísť nalačno (ľahké raňajky).

Výsledky sa vydávajú len osobne! Jedná sa o platené vyšetrenie! Testuje sa súčasne na HIV aj syfilis.

Aktuálnu cenu vyšetrenia nájdete v cenníku

Objednávanie na vyšetrenie: www.laboratornadiagnostika.skOdberové centrum Medirex Group

Poliklinika Mýtna, Mýtna 5, Bratislava (1. poschodie, číslo dverí 117)

Telefón: 02/208 29 810, 0917 582 412
Infolinka Medirex:  0800 400 800 (BEZPLATNE, pracovné dni od 07:00 do 16:30 hod)
e-mail: samoplatcovia@medirexgroup.sk
Webové stránky: www.laboratornadiagnostika.sk

Odbery sa vykonávajú: v pondelok až piatok od 7:00 do 11:30 hod. Na odbery je potrebné sa vopred objednať! Objednanie je možné na webovej stránke.

Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda). Na odber nie je potrebné prísť nalačno (ľahké raňajky).

Výsledky sa vydávajú len osobne! Jedná sa o platené vyšetrenie! Testuje sa súčasne na HIV aj syfilis.

Aktuálnu cenu vyšetrenia nájdete v cenníku

Objednávanie na vyšetrenie: www.laboratornadiagnostika.sk


Trenčiansky kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Poradňa prevencie HIV/AIDS
Nemocničná 4, Trenčín

Kontaktná osoba: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Telefón: 032/650 95 21
e-mail: tn.stefkovicova@uvzsr.sk
Webové stránky: http://www.ruvztn.sk

Odbery sa vykonávajú: pondelok – piatok od 8:00 do 13:00 hod.

Testovanie prebieha bez objednania, v uvedenom čase. Je možné sa objednať, a to aj e-mailom. Poradenstvo a vyšetrenie z preventívnych dôvodov je prístupné každému bezplatne a v prípade potreby aj anonymne. Možnosť zaplatiť si 10 € pre rýchlejšie dodanie výsledkov. Výsledky testovania sa odovzdávajú osobne. Testovanie až tri mesiace po rizikovej udalosti. Predodberové a poodberové poradenstvo.


Nitriansky krajRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Odbor epidemiológie
Štefánikova trieda 58, Nitra

Odbery sa vykonávajú na základe telefonickej konzultácie.
Kontaktná osoba: MUDr. K. Tináková
Telefón: 037/656 04 11
e-mail: nr.riaditel@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvznr.sk

RÚVZ Nitra nemá laboratórium klinickej mikrobiológie pre vyšetrovanie vzoriek. V rámci poradne HIV/AIDS vykonáva odber krvi a predodberové a poodberové poradenstvo. Odbery sa vykonávajú na základe telefonickej konzultácie.


Odberové centrum Medirex Group

Novozámocká 67, Nitra – Horné Krškany

Telefón: 031/282 98 50
Infolinka Medirex:  0800 400 800 (BEZPLATNE, pracovné dni od 07:00 do 16:30 hod)
e-mail: samoplatcovia@medirexgroup.sk
Webové stránky: www.laboratornadiagnostika.sk

Odbery sa vykonávajú: v pondelok až piatok od 7:00 do 11:30 hod. Na odbery je potrebné sa vopred objednať! Objednanie je možné na webovej stránke.

Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda). Na odber nie je potrebné prísť nalačno (ľahké raňajky).

Výsledky sa vydávajú len osobne! Jedná sa o platené vyšetrenie! Testuje sa súčasne na HIV aj syfilis.

Aktuálnu cenu vyšetrenia nájdete v cenníku

Objednávanie na vyšetrenie: www.laboratornadiagnostika.sk


Žilinský kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Oddelenie epidemiológie
Vojtecha Spanyola 27, Žilina

Kontaktná osoba: MUDr. Gabriela Košecká
Telefón: 041/723 38 42, 0911 600 203, potrebné objednať sa telefonicky
e-mail: za.epi@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzza.sk

Odbery sa vykonávajú: pondelok – piatok od 8:00 hod. do 10:00 hod. Na testovanie je nutné sa telefonicky objednať!

Predodberové a poodberové poradenstvo. Testovanie prebieha anonymne a bezplatne. Testovanie až tri mesiace po rizikovej udalosti.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Oddelenie epidemiológie
Nemocničná 12, Dolný Kubín

Kontaktná osoba: MUDr. Katarína Ranostajová
Telefón: 043/550 48 25
e-mail: dk.epd@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzdk.sk

Odbery sa vykonávajú po predchozej telefonickej dohode. Možné je objednať sa aj e-mailom. Možnosť anonymného a bezplatného testovania a poradenstva. Testovanie až tri mesiace po rizikovej udalosti.

Predodberové a poodberové poradenstvo. Konzultačné hodiny sú v utorok od 10:00 do 12:00, prípadne aj iný deň po telefonickom dohovore.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Oddelenie epidemiológie (1. poschodie)
Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Telefón: 044/551 42 41
e-mail: lm.oe@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzlm.sk

Testovanie prebieha denne, počas pracovných dní, a to od 8:00 do 9:30 hod.

Možnosť anonymného a bezplatného testovania a poradenstva. Je možné objednať sa aj e-mailom. Výsledky je treba si vyzdvihnúť osobne. Výsledky vyšetrení sú k dispozícii najskôr za 10 až 14 dní.


Banskobystrický kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Poradňa pre problematiku HIV/AIDS
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

Kontaktná osoba: MUDr. Jana Kerlik, PhD.
Telefón: 048/415 42 26
e-mail: kerlik@vzbb.sk
Webové stránky: www.vzbb.sk

Odbery sa vykonávajú: pondelok – piatok od 8:30 do 14:30 hod., najlepšie hneď ráno, nalačno.

Predodberové a poodberové poradenstvo. Výsledky sú do 10 pracovných dní od odberu. V prípade anonymného odberu je potrebné si výsledky vyzdvihnúť osobne! V prípade neanonymného testovania je možné sa o výsledkoch informovať aj telefonicky.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

Oddelenie epidemiológie (vchod B )
Cyrila a Metoda 23, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: MUDr. Eva Striežová, MUDr. Zina Košťanová
Telefón: 045/672 32 79
e-mail: zh.epid@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzzh.sk

Odbery a poradenstvo sa vykonávajú na základe telefonického objednania, anonymne.
Výsledok vyšetrenia je do 24 hodín od odberu a vyšetrovaná osoba si ho preberá osobne. Odber krvi je zdarma, platí sa však poplatok laboratóriu vo výške 6,80 €. Ideálne je testovať sa 3 mesiace po rizikovej situácii.
Predodberové a poodberové poradenstvo.


Prešovský kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Poradňa prevencie AIDS
Jána Hollého 5, Prešov

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Libová
Telefón: 051/75 80 327
e-mail: po.libova@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzpo.sk

Na odber je potrebné sa telefonicky alebo e-mailom objednať najneskôr deň pred testovaním. Vyšetrenie je anonymné a bezplatné, výsledky sa odovzdávajú osobne. Testovanie až tri mesiace po rizikovej udalosti.

Poradňa pre prevenciu AIDS: každý štvrtok od 07:30 do 09:00 (v prípade záujmu aj v individuálnom termíne). Súčasťou poradne je Linka prevencie HIV/AIDS na týchto telefónnych číslach: 051/758 03 33 a 051/773 11 83.


Košický kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Odbor lekárskej mikrobiológie
Poradňa prevencie HIV/AIDS
Senný trh 4, Košice

Telefón: 055/622 18 13
e-mail: aids@ruvzke.sk
Webové stránky: www.ruvzke.sk
Odborné konzultácie sa poskytujú denne od 8:00 do 9:30 hod.

V rámci poradne prevencie HIV/AIDS sa vykonáva poradenstvo a odbery krvi na vyšetrenie anti-HIV protilátok. Odbery sa vykonávajú anonymne a bezplatne. Výsledky je nutné prevziať osobne. Testovanie je ideálne 3 mesiace po rizikovej situácii.


Odberové centrum Medirex Group

EcoPoint Office Center Košice, Magnezitárska 2/B, Košice

Telefón: 055/282 96 81 (82, 83)
Infolinka Medirex:  0800 400 800 (BEZPLATNE, pracovné dni od 07:00 do 16:30 hod)
e-mail: samoplatcovia@medirexgroup.sk
Webové stránky: www.laboratornadiagnostika.sk

Odbery sa vykonávajú: v pondelok až piatok od 7:00 do 11:30 hod. Na odbery je potrebné sa vopred objednať! Objednanie je možné na webovej stránke.

Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda). Na odber nie je potrebné prísť nalačno (ľahké raňajky).

Výsledky sa vydávajú len osobne! Jedná sa o platené vyšetrenie! Testuje sa súčasne na HIV aj syfilis.

Aktuálnu cenu vyšetrenia nájdete v cenníku

Objednávanie na vyšetrenie: www.laboratornadiagnostika.sk


Našli ste chybu? Viete o tom, že by sa niečo medzičasom zmenilo? Pomôžte nám udržiavať tento zoznam stále aktuálny. Napíšte nám!