Pri nechránenom sexuálnom styku sa ľudia žijúci s HIV nevystavujú len riziku sexuálne prenosných infekcií, ale aj ďalším zdravotným rizikám. Prieskum zaznamenal približne 30 prípadov, kedy sa osoba s HIV opakovane infikovala, alebo superinfikovala iným podtypom, alebo druhom HIV, ktorý je rezistentný voči liekom proti HIV.

V niektorých prípadoch to malo za následok zvýšenie HIV vírusovej záťaže a pokles CD4 buniek. Navyše, možnosti liečby týchto osôb sa zúžili, pretože typ HIV, ktorým sa opakovane infikovali bol rezistentný voči niektorým, alebo všetkým liekom proti HIV, ktoré už užívali, ako aj voči takým, ktoré dovtedy vôbec neužívali.

Superinfekciu zaznamenali u obidvoch skupín, u gayov aj u heterosexuálnych ľudí.

Hoci sa zdá, že reinfekcia (opakované infikovanie sa) je zriedkavá, existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu zvýšiť riziko jej výskytu. Mnohé z týchto prípadov sa stali krátko potom, ako sa osoba prvý krát infikovala HIV, a to často počas prestávky v liečbe HIV, či prerušení liečby HIV. Tiež bol zaznamenaný prípad reinfekcie u muža, ktorý mal HIV dlhé roky. Už bol rezistentný voči väčšine dostupných liekov proti HIV a mal nechránený pohlavný styk s mnohými mužmi.

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.