Prečo je dobré povedať vášmu okoliu, že máte HIV? A niekedy tiež nie? Je veľa dôvodov, prečo ľuďom povedať, že máte HIV. Jedným z nich je hodnotná podpora, ktorú vám vaša rodina, priatelia, prípadne partner/ka môžu poskytnúť, a to nielen pri určení diagnózy, ale aj počas vášho ďalšieho života s HIV.

Je dôležité, aby doktori, sestričky, prípadne iný zdravotnícky personál, ktorí sa o vás starajú, vedeli, že máte HIV. Iba tak vám môžu poskytnúť vhodnú starostlivosť a liečbu.

Hovoriť otvorene o tom, že máte HIV, tiež znamená vyhnúť sa stresu, ktorý môže skrývanie tajomstva spôsobiť.

Jeden výskum zistil, že tí, ktorí o svojom stave hovoria otvorene, majú silnejší imunitný systém, než tí, ktorí ho zatajujú. Je možné, že k tomu prispievajú práve faktory spomenuté vyššie.

Vyjsť s pravdou von však môže na druhej strane priniesť aj negatíva. Preto sa s rozhodnutím povedať to ľuďom, príliš neunáhlite. Majte na pamäti, že čo už raz poviete, nemôžete vziať späť, vždy však môžete určitý čas počkať.

Povedať ľuďom, že máte HIV sa môže javiť ako ťažká, až desivá úloha. Je preto dôležité dobre si premyslieť, komu a prečo to idete povedať. Keď sa práve dozviete, že máte HIV, dá sa očakávať, že budete cítiť túžbu zbaviť sa tohto bremena a niekomu to povedať. Môže sa ale stať, že to budete neskôr ľutovať. Hoci chcete, aby ľudia vedeli, čím prechádzate a chcete získať ich podporu, ich reakcia nemusí byť pozitívna, a to môže vašu situáciu ešte zhoršiť. Alebo na druhej strane, prehnaná snaha o podporu sa vám môže zdať až nepríjemná a dotieravá – nemusíte chcieť, aby sa vás niekto neustále vypytoval, ako sa cítite a ako to zvládate. Alebo sa môžete dokonca ocitnúť v opačnej pozícii, podporujúc a dodávajúc odvahu tým, ktorým ste o vašom stave povedali. A nanešťastie sa stáva aj to, že niektorí ľudia žijúci s HIV sú diskriminovaní alebo odmietnutí po tom, ako o svojom stave prehovoria.

Každý reaguje na ťažké a stresové situácie inak. Podobne neexistuje žiadne pravidlo, akú formu podpory žiadať od blízkych. Pouvažujte, čo je pre vás najvhodnejšie a najlepšie. Najdôležitejšie je, aby ste mali pod kontrolou, komu o svojom HIV poviete.

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.