Je možné, že váš postoj k sexu sa zmení po tom, ako zistíte, že máte HIV. Váš záujem o sex môže na nejaký čas, či navždy poklesnúť, alebo sa úplne stratiť, prípadne sa môže udiať opak. Dôvodom by mohlo byť prirodzené kolísanie vašej túžby po sexe, s ktorým ste pripravený sa vyrovnať. Ale je tu aj možnosť, že vám to spôsobí problémy, obzvlášť ak ste kvôli tomu nešťastný/á alebo vám to zasahuje do iných stránok života.

Keď zistíte, že máte HIV, váš postoj s sebe samému/samej sa môže zmeniť. Možno utrpíte šok a prinajmenšom dočasne stratíte záujem o sex. Niektorí ľudia hovoria, že kvôli HIV sa cítia menej fyzicky a sexuálne príťažliví a obávajú sa s niekým chodiť, či byť so svojimi sexuálnymi partner(ka)mi.

HIV môže spôsobiť, že sa na seba a sex budete pozerať veľmi negatívne. Mohlo by sa stať, že sa budete cítiť previnilo, kvôli pohlavným stykom, ktoré ste mali, alebo máte. Môžete sa obávať, že niekoho iného infikujete potenciálne smrteľnou chorobou, alebo sa hnevať na osobu, či ľudí, ktorí vás mohli infikovať.

HIV diagnóza možno prehĺbi vaše negatívne postoje k sebe samému. HIV sa používa ako morálny a politický nástroj, na kritizovanie a stigmatizovanie skupín, ktorých sa to v tejto krajine najviac dotýka – mužov majúcich sex s mužmi, Afričanov a užívateľov drog (pozn.prekl.: text je preklad materiálu z Veľkej Británie).

Nesmiete zabúdať na to, že HIV je infekcia – nie je to morálny súd ani trest.

Strach, že infikujete sexuálnych partnerov HIV je tiež bežný a môže spôsobiť, že vaša túžba po sexe, alebo sexuálna výkonnosť poklesne.

Ďalším možným zdrojom úzkosti, je oznámenie vaším minulým, súčasným, alebo potenciálnym sexuálnym partnerom/kám, že máte HIV. Môže to byť skľučujúci pocit a vy sa potrebujete rozhodnúť, či to neoznámite nikomu, alebo len niektorým, či všetkým svojím sexuálnym partnerom/kám.

Nakazenie inej osoby vírusom HIV, v dôsledku nechráneného pohlavného styku, by mohlo mať vážne právne dôsledky. Viac v časti HIV a trestný zákon.

Premyslite si, ako a kedy oznámite ľuďom, že máte HIV, a ako by ste reagovali, ak by vás niekto odmietol. Hoci veľa ľudí žijúcich s HIV má dlhodobých, alebo príležitostných HIV negatívnych partnerov, stáva sa, že ľudí kvôli HIV odmietnu. Môže to bolieť (dokonca v niektorých prípadoch ohroziť vašu osobnú bezpečnosť) a je dôležité, aby ste si vytvorili stratégie, ktoré vám pomôžu zvládnuť, ak sa vám to prihodí.

Veľa ľudí žijúcich s HIV, má HIV negatívnych partnerov. Mnohé páry dokážu mať chránený pohlavný styk celý čas, ale pre iných je to ťažké, alebo nemožné a sú ochotní podstúpiť riziko, že sa zdravý partner infikuje HIV. Za určitých okolností nerovnováha síl vo vzťahu môže znamenať, že aj keď jeden partner chce mať bezpečný pohlavný styk, druhý partner vyžaduje, aby nepoužívali prezervatív.

HIV môže viesť k strate sexuálnej intimity vo vzťahu. V takomto prípade sa stáva neoceniteľnou, schopnosť vážiť si a tešiť sa z intimity, aj iným spôsobom, ako cez sex.

Niektorí ľudia žijúci s HIV sa rozhodnú mať pohlavný styk iba s tými, ktorí tiež majú HIV – čo sa niekedy nazýva „sérosorting“. Motívom je to, že nechcú riskovať infikovanie partnera HIV. Iným dôvodom môže byť túžba mať nechránený pohlavný styk s inými HIV pozitívnymi ľuďmi. Takéto konanie je možno príjemné a intímne, ale prináša riziko infikovania sa pohlavne prenosnými infekciami, hepatitídou typu C a hrozí riziko reinfekcie.

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.