Život s HIV často prináša emocionálny stres a napätie. Zistenie, že máte HIV vedie k rôznym pocitom: strach, obavy, hnev, smútok, pocity viny a hanby. Niektorí ľudia však necítia nič, iným sa dokonca uľaví, že konečne zistili pravdu.

Pocity o HIV sa často menia s časom, takže vaša prvotná reakcia a prvotné pocity pravdepodobne nepretrvajú. Veľa ľudí postupne akceptuje svoj stav. Choroba a začínajúca, či nová liečba, však môžu byť zdrojom úzkosti, alebo spôsobiť emocionálnu tieseň, či návrat starých pocitov. Väčšina ľudí s HIV zistí, že ich duševná rovnováha je ovplyvnená vírusom bez ohľadu na to, ako úspešne sa diagnóze prispôsobili.

Je pochopiteľné, že máte pocity, s ktorými je ťažké sa vysporiadať. Hoci sa to ľahšie hovorí, ako učiní, netrápte sa kvôli tomu, že sa cítite zle. Priznať si svoje pocity je prvý dôležitý krok k ich pochopeniu.

Problémy s duševným zdravím môžu zasiahnuť hocikoho, ale zdá sa, že ľudia s HIV častejšie prechádzajú takýmito problémami. To však môže byť spôsobené aj tým, že skupiny najviac postihnuté HIV (gayovia, utečenci, migranti a užívatelia drog) sú sami o sebe ohrozenejší duševnými problémami.

Je známe, že HIV v pokročilom štádiu spôsobuje problémy s duševným zdravím, hoci v súčasnosti sa tak deje veľmi zriedkavo. Bežnejšie sú pocity náhleho emocionálneho nepokoja, ktoré sú často sprievodným javom nepríjemných životných udalostí a duševných ochorení, ako depresia, či chorobná úzkosť. Navyše niektoré lieky proti HIV môžu spôsobiť psychické problémy.

 

Je veľa spôsobov, ako sa starať o svoju duševnú rovnováhu

Veľkou pomocou môže byť rozhovor s vašim partnerom/-kou, alebo priateľom/-kou o vašich zážitkoch a pocitoch. Nápomocným môže byť aj odborné poradenstvo, ak máte ťažké myšlienky a pocity, ktoré sa vám nedarí prekonávať. Váš lekár by vám mal vedieť odporučiť a pomôcť nájsť ten správny typ poradenstva.

Dostatok spánku a stravy poskytuje dôležitý základ pre vašu duševnú rovnováhu a pohodu. Takže ak s týmto máte nejaký problém, mali by ste zvážiť žiadosť o pomoc.

Veľa ľudí užíva alkohol a drogy, aby sa im na krátko uľavilo od ťažkých pocitov. Tieto prostriedky síce môžu ponúknuť dočasnú úľavu, ale v dlhodobom meradle je pravdepodobné, že vaše pocity ešte sťažia a za určitých okolností môžu poškodiť aj vaše fyzické zdravie.

Pocit pohody vám pomôže navodiť zapojenie sa do nejakej produktívnej, tvorivej, zábavnej činnosti. Je dôležité mať voľno-časové aktivity, záujmy, hobby, a takisto aj určité ciele. Je nápomocné, ak sú tieto ciele realistické a uskutočniteľné malými merateľnými krokmi.

Pocit izolácie môže byť zdrojom úzkosti, preto je pre duševnú rovnováhu dôležité nájsť si pre vás prijateľný a nerušivý spôsob interakcie s ľuďmi.

Niektorí ľudia pokladajú za dôležitý zdroj vnútorného pokoja a stimulácie vieru, alebo duchovno. Modlitba, meditácia, či tiché rozjímanie sú pre mnohých veľmi nápomocné.

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.