Liečba HIV a problémy s obličkami

U ľudí, ktorí žijú s HIV sa zistil zvýšený počet ochorení obličiek oproti bežnej populácií. Neliečené HIV predstavuje rizikový faktor pre obličkové ochorenia, rovnako sa veľa diskutuje o tom, nakoľko má samotná antiretrovirálna liečba dopad na takéto ochorenia. Európski vedci sa pokúsili odpovedať na tieto otázky. Monitorovali funkciu obličiek u 16.500 ľudí žijúcich s HIV po dobu štyroch rokov (v priemere). Počas tohto času okolo 3% pacientov vykázalo problémy s obličkami. Najviac obličkových dysfunkcií bol u ľudí, ktorí boli liečení tenofovírom.

Rovnako sa potvrdilo zvýšené riziko komplikácií obličiek u pacientov, ktorí užívali atazanavír a indinavír. Ďalšími rizikovými faktormi sú vysoký krvný tlak a cukrovka a taktiež vyššie štádium HIV ochorenia.

U pacientov, ktorí nastúpia na antiretrovirálnu liečbu skoro, je riziko ochorenia obličiek vyššie. Pretože je momentálne na trhu dostupných okolo 20 možných antiretvovirálnych liečiv, je možné prispôsobiť liečbu a vyhnúť sa používaniu liekov s vyšším rizikom vzniku obličkových problémov pre tých, ktorí vykazujú známky renálnej dysfunkcie.

 

Nedostatok vitamínu D

Nedostatok vitamínu D je bežný jav u ľudí žijúcich s HIV a to vo všetkých častiach sveta. Nedostatočné množstvo vitamínu D môže prispieť k mnohým vážnym ochoreniam (problémy s kosťami, ochorenia srdca, dokonca je ohrozené mentálne zdravie).

Štúdie z celého sveta ukazujú, že množstvo ľudí žijúcich s HIV má problém s nedostatkom vitamínu D (54% až 72% malo nedostatočnú hladinu vitamínu D). Takmer stopercentným rizikovým faktorom je príslušnosť k nie belošskej rase. Ďalším z možných rizikových faktorov je užívanie antiretrovirotík zo skupiny nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (NNRTIS).

Momentálne najvýhodnejším riešením nedostatku vitamínu D je jednoduchá náhrada pomocou výživových doplnkov.

 

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je jeden z hlavným dôsledkov fajčenia u ľudí, ktorí žijú s HIV. Choroba spôsobuje veľa pľúcnych ťažkosti, od fajčiarskeho kašľa až po pľúcny emfyzém, ktorý často končí smrteľne.

Fajčiari žijúci s HIV mávajú častejšie chorobné symptómy ako sú kašeľ, dýchavičnosť a ochorenie CHOCHP. Ľudia žijúci s HIV, hlavne fajčiari by preto mali byť pravidelne sledovaní na respiračné ochorenia.

 

Vysoká vírusová záťaž a pľúcne ochorenia

Vysoká vírusová záťaž má väčší dopad na funkciu pľúc ako fajčenie. Vírusová záťaž nad 70 000 kopií/ml alebo nízke množstvo CD4 pod 200/mm3 je asociovaná s významným zhoršením funkčnosti pľúc.

Tento vzťah medzi zhoršením funkčnosti pľúc a vysokou vírusovou záťažou je štatisticky väčší ako vzťah funkčnosti pľúc a fajčenia. Efektívna HIV liečba umožňuje dosiahnuť nezistiteľnú vírusovú záťaž a teda môže aj spomaliť zhoršenie funkčnosti pľúc.

 

Úbytok kostného tkaniva

Tak ako všetky lieky, tak aj tie určené na liečbu HIV môžu spôsobovať vedľajšie účinky. Práve v oblasti výskumu vedľajších účinkov sa kladie dôraz aj na zdravie kostí.

Samotný vírus HIV môže spôsobiť úbytok kostnej hmoty, čo vedie k zvýšenému riziku zlomenín. Niektoré výskumy ukázali, že aj liečba HIV, negatívne ovplyvňuje hustotu kostí. Španielska štúdia preukázala, že 48% ľudí žijúcich s HIV zahrnutých vo výskume trpí rednutím kostí a v 23% prípadoch ide o vážny stav, ktorý zahŕňa riziko fraktúry. Výskumu sa zúčastnilo 671 pacientov. Hustota kostí bola u každého pacienta preverovaná telovým scannerom minimálne raz. Okrem toho 391 pacientov sa zúčastnilo viacero vyšetrení, ktoré ukázali zhoršenie v 28% prípadoch.

Medzi tradičné faktory úbytku kostného tkaniva patrí vyšší vek a nízka hmotnosť. Vedci zistili, že tieto faktory boli prítomné aj u skúmaných osôb. Ďalším faktorom bola liečba inhibítorom proteázy, alebo tenofovirom (Viread tiež v kombinácií s liekmi Truvada a Atripla).

Výskum dokazuje, že ľudia, ktorí podstupujú liečbu HIV by mali byť pravidelne monitorovaní pre prípadné problémy s úbytkom kostného tkaniva. Úbytok kostí totiž môže spomaliť správna diéta, niektoré cvičenia a skoncovanie s fajčením.

 

HIV a TBC

Na celom svete žije veľa ľudí žijúcich s HIV, ktorí majú súbežne aj tuberkulózu (TBC). Podľa medzinárodných štatistík je to najčastejšia príčina úmrtí ľudí žijúcich s HIV. Vo Veľkej Británii je práve TBC najčastejšie spájaná s ochorením AIDS.

Vyliečiť TBC je možné a na rozdiel od liečby HIV, nejde o celoživotnú liečbu. Väčšina ľudí sa lieči približne 6 mesiacov, hoci niektorí musia podstúpiť aj dlhšiu liečbu. Súbežná liečba TBC a HIV však môže byť komplikovaná, všeobecne sa však odporúča, aby sa liečba HIV kvôli liečbe TBC neprerušovala. Rozhodnutie lekára však môže byť iné a záleží na veľkom množstve faktorov, vrátane stavu imunitného systému, vírusovej zátaže, atď.

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.