Obsah:

Druhy vedľajších účinkov
Ako sa vyrovnať s vedľajšími účinkami
Nevoľnosť, hnačka, náladovosť a problémy so spánkom

Liečba HIV je veľmi účinná a existuje dostatok údajov o tom, že vďaka liekom proti HIV si mnoho ľudí dobre nažíva až do svojej sedemdesiatky, čo sa približuje k normálnej dĺžke života. Liečba HIV sa v posledných rokoch veľmi zlepšila – je účinnejšia, užívanie je jednoduchšie a spôsobuje menej vedľajších účinkov, ako liečba v minulosti. Ale takmer každý liek môže u niektorých ľudí vyvolať neželané vedľajšie účinky.

Nežiaduce účinky sú častou príčinou ochorení, nepohodlia a stresu u ľudí podstupujúcich liečbu – a to aj u ľudí, ktorí majú nezistiteľnú vírusovú záťaž, vysoký počet CD4 a ktorí nemajú žiadne príznaky HIV infekcie.

Ak beriete lieky proti HIV, vedľajšie účinky nie sú nevyhnutnosťou. Je tiež potrebné pripomenúť, že veľa z nich je iba miernych a dajú sa regulovať inými liekmi. Často sa časom zmiernia alebo úplne vymiznú. Existuje aj šanca, že budete môcť prejsť z liečby, ktorá vám spôsobuje vedľajšie účinky na inú liečbu.

 

Druhy vedľajších účinkov

Existujú dva hlavné dôvody pre vznik vedľajších účinkov: alergická reakcia na liečivo alebo nežiaduce účinky spôsobené priamym pôsobením lieku.

Alergická reakcia môže spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú vyrážky alebo horúčka. Mali by ste ihneď kontaktovať svojho lekára, ak máte podozrenie, že sa u vás vytvorila alergická reakcia na ktorýkoľvek z liekov, ktoré užívate.

Alergická reakcia alebo precitlivenosť na abakavir (obsiahnutý v lieku Ziagen) v kombinácií s 3TC (lamivudínom) (v liekoch Kivexa, Epivir, Combivir a Zeffix alebo Epzicom) a s účinnými látkami AZT (zidovudínom) a 3TC v lieku Trizivir, môže byť potenciálne smrteľná.
V prípade, že užívate účinnú látku abakavir, mali by ste si pozorne prečítať príbalový leták, ktorý je súčasťou každého balenia liekov a ihneď kontaktovať svojho lekára v prípade akýchkoľvek príznakov naznačujúcich, že by mohlo dôjsť k alergickej reakcií na váš liek.

Precitlivená reakcia môže nastať aj u ľudí užívajúcich nevirapín (obsiahnutý v lieku Viramune). Môžu sa vyskytnúť vyrážky alebo poškodenie pečene liekmi. Z tohto dôvodu by muži s hladinou CD4 buniek 400 alebo vyššou a ženy s hladinou CD4 buniek 250 alebo vyššou nemali začínať svoju prvú liečbu proti HIV nevirapínom.

Ak je vedľajší účinok spôsobený nepriaznivým účinkom samotného lieku, jeho prejav môže závisieť od toho, na ktorú časť tela bol liek určený, alebo od spôsobu, akým telo liek spracováva. Napríklad niektoré lieky môžu poškodiť bunky kostnej drene, ktoré sú zodpovedné za tvorbu nových krviniek, a tak by vaše telo nemuselo tvoriť dostatok červených alebo bielych krviniek. Z niektorých liekov vám môže byť zle, môžete zvracať alebo dostať hnačku. Medzi bežnými vedľajšími účinkami sú aj znížená chuť na sex alebo problémy v sexuálnom živote.

Niekedy sa dajú tieto účinky ovplyvniť znížením dávky lieku, ale pri niektorých liekoch sa dávky znížiť nedajú.

 

Vedľajšie účinky krátko po začatí liečby

Väčšina vedľajších účinkov sa prejaví po týždni alebo dvoch užívania lieku, ale nie je to pravidlom. Na niektorých pacientoch sa vedľajšie účinky prejavia už po prvej dávke, a iní nepociťujú žiadne ani po mnohých mesiacoch.

V prvom mesiaci liečby sa tieto účinky objavujú nie preto, že by vaše telo bolo liekmi otrávené, ale preto, lebo si na liek len zvykáte. Môže sa tak stať aj z dôvodu výrazne vysokých koncentrácií lieku v krvi počas prvých týždňov a mesiacov liečby. Po čase táto hladina začne klesať a vedľajšie účinky odznejú. V niektorých prípadoch sa preto odporúča, aby sa dávka lieku zvyšovala postupne počas niekoľkých týždňov, aby si telo na ňu privyklo.

V prvom mesiaci liečby sa zvyčajne vedľajšie účinky prejavujú výraznejšie. Po čase sa môžu zmierniť, zmeniť, alebo celkom vymiznúť.

 

Vedľajšie účinky spojené s časom užitia

Niektoré vedľajšie účinky sú spojené s časom užitia lieku, alebo s jeho spracovaním v tele. Tieto ťažkosti sa dajú obmedziť, ak liek užijeme v určitej hodine. Napríklad nenukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy efavirenz (liek Sustiva, kombinovaná tabletka Atripla) môže spôsobiť závraty a iné psychické vedľajšie účinky. Dá sa tomu vyhnúť, ak sa liek užije pred spaním.

 

Liečba krátkodobých vedľajších účinkov

K prostriedkom na elimináciu vedľajších účinkov z krátkodobého hľadiska sú lieky proti bolesti a iné prípravky na bolesti hlavy spolu s liekmi proti nevoľnosti a hnačke. Niektorým ľuďom pomáha proti nevoľnosti mätový čaj. Rovnako môže pomôcť vylúčenie tučných a mastných jedál zo stravy.

 

Dlhodobé vedľajšie účinky

Je známe, že niektoré vedľajšie účinky sa prejavujú až po dlhšej dobe. Napríklad, niektoré lieky proti HIV môžu spôsobiť problémy s pečeňou alebo obličkami. Vyskytla sa aj vyššia hladina tukov v krvi, čo z dlhodobého hľadiska môže zvýšiť riziko mŕtvice alebo chorôb srdca. Niektoré zo starších liekov na liečbu HIV (dnes sa už nepoužívajú) spôsobovali poruchu látkovej premeny tukov (lipodystrofia) a bolestivé poškodenie nervov na chodidlách (periférna neuropatia). Zriedkavý ale závažný vedľajší účinok je laktacidóza (pozn.preklad. stav spôsobený nahromadením kyseliny mliečnej v tele).

Váš lekár bude dávať dohliadať na to, či sa u vás neprejavujú varovné signály dlhodobých vedľajších účinkov. Niekedy budete môcť liečbu zmeniť, alebo kontrolovať vedľajšie účinky užívaním iných liekov.

 

Vedľajšie účinky a oslabený imunitný systém

Ak máte na začiatku liečby výrazne oslabenú imunitu, pravdepodobne budete náchylnejší na vedľajšie účinky. Je dobré vedieť, aké vedľajšie účinky môžu pri liečbe HIV vzniknúť, nič to však nemení na tom, že táto liečba je veľmi účinná, a jej podstúpením získate šancu žiť oveľa dlhší a zdravší život.

 

Ako sa vyrovnať s vedľajšími účinkami

Keď sa rozhodujete pre určitú liečbu, zvažujete aj jej vedľajšie účinky. Ak ste chorí, alebo ak vám choroba hrozí, výhody liečby sú jasné a prevažujú riziko vedľajších účinkov. Treba pamätať na to, že tieto sú často mierne alebo časom pominú, prípadne sa im dá vyhnúť alebo ich ovplyvniť inými liekmi. V mnohých prípadoch je strach z vedľajších účinkov horší ako realita.

Ak ste sa pre liečbu rozhodli a prejavia sa u vás vedľajšie účinky, je dôležité určiť, ktorý liek spôsobuje problém. To môže byť zložité, pretože viacero liekov proti HIV môže spôsobovať ťažkosti, ktoré sa u vás prejavujú. Povedzte o nich svojmu lekárovi. Neprestaňte brať lieky bez toho, aby ste sa s ním poradili.

Na zmiernenie vedľajších účinkov môžete užiť lieky proti bolesti, nevoľnosti alebo hnačke.
Ak je známe, že určitý liek proti HIV spôsobuje vedľajšie účinky, je dosť možné, že sa bude dať vymeniť, hlavne ak ste predtým lieky proti HIV nikdy nebrali.

 

Nevoľnosť, hnačka, náladovosť a problémy so spánkom

Bežne používané lieky proti HIV majú tieto vedľajšie účinky: nevoľnosť, hnačka, náladovosť a problémy so spánkom. Detailné informácie o nich nájdete nižšie.

 

Nevoľnosť a zvracanie

Pri väčšine liekov proti HIV sa ako vedľajší účinok vyskytuje nevoľnosť a zvracanie. Je to tak aj pri účinných látkach na infekcie, ktoré sa bežne vyskytujú u ľudí s HIV. Patria k nim cidofovir, foscarnet, ganciclovir, intravenózny pentamidín,kotrimoxazol a claritromicín.

Ak je nevoľnosť sprevádzaná inými príznakmi, ich príčina sa musí zistiť a odstrániť. Ak sú spôsobené liekom, potom sa jeho dávka a frekvencia môže upraviť alebo sa liek môže vymeniť. Nemeňte si dávkovanie sami bez toho, aby ste sa predtým poradili s lekárom. Niektoré lieky sa môžu užívať počas jedla, aby sa zabránilo nevoľnosti. Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, ktoré potraviny sa s liekmi môžu jesť a ktorým sa vyhnúť.

 

Lieky proti nevoľnosti

Lieky proti nevoľnosti vám môže predpísať váš lekár, aby ste lepšie zvládali liečbu. Je to veľmi dôležité zvlášť pri začatí liečby, ako je HIV terapia, pri ktorej je vysoké riziku vzniku nevoľnosti a zvracania počas prvých niekoľko týždňov. Vhodné lieky vám môžu pomôcť zvyknúť si na novú terapiu a uľahčiť vám toto počiatočné obdobie.

 

Ako sa vyrovnať s nevoľnosťou a zvracaním

Niektorí ľudia pociťujú nevoľnosť pri prehĺtaní veľkých tabletiek alebo veľkého množstva tabletiek. Ak si myslíte, že by sa to mohlo stať aj vám, môže to ovplyvniť voľbu vašej HIV terapie. Môžete sa informovať aj o iných dostupných liekoch a zistiť, aký počet tabletiek je pri nej potrebných.

Nech je už váš problém akéhokoľvek pôvodu, nemusíte zatínať zuby a potichu ho znášať mali by ste ho riešiť. Nevoľnosť a zvracanie môžu zabrániť v dostatočnom prijímaní potravy a živín a môžu vás aj odradiť od liečby HIV. Vyžiadajte si od svojho lekára lieky proti nevoľnosti, pomôcť vám môže aj zopár nasledujúcich tipov:

  • Jedze malé porcie viackrát za deň namiesto dvoch – troch veľkých porcií.
  • Pri jedle nepite. Medzi jedením a pitím majte prestávku aspoň 1 hodinu
  • Vyhýbajte sa mastným, tučným, vyprážaným alebo príliš koreneným jedlám, zvoľte si radšej nedráždivé jedlá. Vyskúšajte suché potraviny ako hrianky, cereálie, a mäkké a nedráždivé ovocie alebo zeleninu.
  • Slané potraviny ako krekery, praclíky a pukance vám môžu v boji s nevoľnosťou pomôcť.
  • Nelíhajte si na chrbát alebo brucho aspoň hodinu po jedle.
  • Jedzte jedlo izbovej teploty alebo studené. Horúca potrava môže nevoľnosť zhoršiť.
  • Upokojiť podráždený žalúdok pomôžu bylinkové čaje z mäty, kamiliek alebo zázvoru.

 

Hnačka

Hnačka sa ako vedľajší účinok vyskytuje takmer pri každom lieku proti HIV. Pri niektorých zmizne po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch liečby, avšak pre niektorých ľudí je trvalou súčasťou liečby.

Zmeny v stravovaní majú na hnačku vyvolanú inhibítorom proteázy alebo inými liekmi malý vplyv. Môžete však vyskúšať lieky proti hnačke, ktorých je veľa druhov:

  • Imodium – dá sa kúpiť aj bez lekárskeho predpisu. Silnejšie lieky vám môže predpísať lekár.
  • Hnačku spôsobenú nelfinavirom vám môže pomôcť obmedziť doplnok Calcium 500mg užívaný dvakrát denne, dá sa kúpiť v lekárni
  • Účinné sú aj ovsené otruby. Absorbujú vodu, čím sa zväčšuje objem stolice a spomaľuje sa jej pohyb v črevách.

Ak máte hnačku spôsobenú liekmi, je dôležité, aby ste neprestali piť ani jesť. Neprestaňte brať lieky len preto, že vám spôsobujú hnačku. Konzultujte problémy so svojim lekárom ,ktorý vám bude vedieť odporučiť lieky proti hnačke alebo, ak to bude potrebné, vám môže predpísať iné lieky proti HIV.

 

Náladovosť a problémy so spánkom

Ak podstupujete liečbu proti HIV prvýkrát, odporúča sa, aby ste užívali kombináciu liekov, ktorej súčasťou je aj nenukleozidný reverzný inhibítor transkriptázy efavirenz.(liek Sustiva alebo kombinovaná tabletka Atripla). Je to účinný prostriedok proti HIV, ktorý sa ľahko užíva a má relatívne málo vedľajších účinkov.

Najvýraznejšími vedľajšími účinkami tohto liečiva sú náladovosť a problémy so spánkom. Niektorí ľudia sa po užití jeho užití cítia „mimo“, majú závraty, alebo pociťujú smútok a depresiu. Môžu trpieť aj nespavosťou, nočnými norami, alebo majú živé sny.

Ak beriete efavirenz, nemusíte nutne trpieť týmito ťažkosťami. Ak sa prejavia, zvyčajne sú len mierne a časom ustúpia alebo celkom vymiznú. Niektorí ľudia sa vyhnú závratom tak, že si liek dajú pred tým, ako idú spať. Niektorí sa však nevedia s vedľajšími účinkami vyrovnať. Lekár vám môže predpísať antidepresíva alebo lieky na spanie. Ak to uzná za vhodné, môže vám predpísané lieky proti HIV aj zmeniť.

Závraty, náladovosť a problémy so spánkom sa zriedka vyskytujú aj pri iných liekoch proti HIV.

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.