Rezistencia na lieky spôsobuje, že sa stávajú menej účinnými, resp. strácajú účinnosť úplne, čo môže vážne komplikovať liečbu. Navyše po tom, čo si organizmus vybudoval rezistenciu voči jednému lieku, môže byť rovnako rezistentný voči iným liekom v tej istej kategórii (tzv. krížová rezistencia, cross resistence), alebo určitému počtu rôznych liekov (tzv. viaclieková rezistencia, multidrug resistence). Rezistencia sa všeobecne objaví, keď ojedinelá mutácia počas množenia HIV spôsobí malú genetickú zmenu vo vírusovej RNA. To posúva HIV k menšej citlivosti voči účinkom antiretrovirálnych liekov.

Antiretrovirálna kombinovaná terapia HAART pomáha bojovať proti rezistencii, pomocou potláčania množenia HIV do najväčšej možnej miery. Čím je viac aktívnych kópií vírusu, tým vyššia je šanca, že vznikne rezistencia voči antiretrovirálnym liekom.

Ak nastane rezistencia voči antiretrovirálnej terapií, je to moment, kedy prichádza na scénu antiretrovirálna kombinovaná terapia (HAART). Použitím troch, alebo viacerých antiretrovirotík z rôznych tried v kombinácii, im umožňuje účinkovať súčasne a udržať tak hladinu HIV nízku. Lekári a vedci zistili, že HAART môže pomôcť kontrolovať množstvo HIV a v mnohých prípadoch je vírusová záťaž taká nízka, že sa v krvi nedá detekovať.

Primárnou príčinou vyvinutia rezistencie voči HAART, u ľudí žijúcich s HIV je, že nedodržiavajú liečbu. Ak pacient predpísanú liečbu dôsledne dodržiava, môžu ostať pri svojej kombinácii až po obdobie desiatich rokov, bez vyvinutia rezistencie. To extrémne zvyšuje šance na dlhodobý život a zároveň necháva pre pacienta dostupné väčšie množstvo liekov, na dlhú dobu.

Keď sa HIV infekcia stane rezistentnou, voči štandardnej HAART, pacient má obmedzené možnosti. Liečba sa skomplikuje a prognóza sa zhorší. Jedna možnosť je brať väčšie kombinácie antiretrovirálnych liekov – prístup zvaný mega-HAART, alebo záchranná terapia. Záchranná terapia obvykle spôsobí nárast nežiadúcich účinkov a zvýši náklady na liečbu. Inou možnosťou je brať len jeden, alebo dva antiretrovirálne lieky. Zvyčajne tie, ktoré zmenšujú virulenciu infekcie.

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.