Antiretrovirálne lieky sú prostriedkom na liečbu infekcie HIV. Keď sa niekoľko liekov, obyčajne tri alebo štyri, užíva v kombinácii, tento prístup nazývame vysoko aktívna antiretrovirálna terapia, ktorá má anglickú skratku HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy). Cieľom antiretrovirálnej liečby je pomôcť zastaviť reprodukciu HIV.

 

Ako funguje HAART?

Poznať, ako funguje liečba HIV je dôležité a môže taktiež pomôcť porozumieť, prečo je nevyhnutné užívať lieky tak, ako sú predpísané.

HIV je vírus, ktorý napáda imunitný systém, zložený z množstva buniek, ktoré nám pomáhajú bojovať proti infekciám a chorobám. Jedna z najdôležitejších buniek v tomto boji je bunka zvaná CD4, alebo T-bunka. V momente, keď HIV vnikne do tela, vírus napáda CD4 bunky a rozmnožuje sa vnútri týchto buniek. Tieto nové vírusy sú uvoľnené do krvi a pokračujú v infikovaní ďalších CD4 buniek. Keďže CD4 bunky sú napádané a zničené vírusom, imunitný systém tak stráca svoju silu bojovať proti infekciám a chorobám.

Životný cyklus HIV trvá približne 1 a pol dňa od momentu, kedy vírus prenikne do bunky, cez rozmnoženie (replikáciu), zostavenie a uvoľnenie dodatočných vírusov, až po infikovanie iných buniek. Jeho krátky životný cyklus a vysoká chybovosť spôsobujú, že vírus mutuje rapídnym tempom a výsledkom je veľká genetická rozmanitosť HIV. Väčšina mutácií je podriadená rodičovskému vírusu (často im chýba schopnosť reprodukcie), a teda nezískava žiadne výhody. Niektoré z mutácií však prirodzeným výberom dosiahli nadradenosť voči rodičovskej bunke, a to im môže umožniť vyhnúť sa obranným prostriedkom, akými sú ľudský imunitný systém a antiretrovirálne lieky. Čím je viac aktívnych kópií vírusu, tým vyššia je šanca, že vznikne rezistencia (odolnosť) voči antiretrovirálnym liekom.

To je moment, kedy antiretrovirálna kombinovaná terapia (HAART) prichádza na scénu. Použitím troch, alebo viacerých antiretrovirotík z rôznych tried v kombinácii, im umožňuje účinkovať súčasne a udržať tak hladinu HIV nízku. Lekári a vedci zistili, že HAART môže pomôcť kontrolovať množstvo HIV a v mnohých prípadoch je vírusová záťaž taká nízka, že sa v krvi nedá detekovať.

 

Kombinovaná terapia

Antiretrovirálna kombinovaná terapia HAART pomáha bojovať proti rezistencii, pomocou potláčania množenia HIV do najväčšej možnej miery.

Antiretrovirálne lieky fungujú tak, že pomáhajú blokovať určité kroky, počas replikačného procesu HIV. Keď sa používajú v kombinácii, antiretrovirálna liečba môže redukovať množstvo HIV v krvi.

Kombinácia antiretrovirotík vytvára viacnásobné prekážky pre HIV v jeho replikácii a drží tak množstvo kópií nízke, čím znižuje možnosti vytvárať nadradené mutácie. Keď sa však vyskytne mutácia, ktorá je odolná voči nejakému z liekov, ďalší liek pokračuje v potláčaní reprodukcie tejto mutácie. Až na zriedkavé výnimky, žiadna samostatná antiretrovirálna látka nepreukázala schopnosť potlačiť HIV infekciu na dlhú dobu. Tieto látky sa musia užívať v kombinácii, aby sa dosiahol trvácny účinok. Kombinácia zvyčajne obsahuje dva nukleozidové analógy a jeden nenukleozidový analóg, alebo inhibítor proteázy. Táto kombinovaná trojica liečiv sa nazýva aj trojitý koktejl.

 

Kedy začať s liečbou?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby všetci infikovaní vírusom HIV začali s antiretrovirálnou liečbou čo najskôr po diagnostikovaní. Toto odporúčanie vydalo WHO v roku 2015. Odstránilo tak všetky obmedzenia týkajúce sa vhodnosti začať s antiretrovirálnou terapiou u ľudí žijúcich s HIV. Celá populácia a všetky vekové skupiny tak teraz majú nárok na liečbu.

Rozšírenie používania antiretrovirálnej terapie podporili zistenia klinických štúdií, ktoré potvrdzujú, že jej včasné použitie drží osoby žijúce s HIV nažive a v lepšom zdraví, ale aj znižuje riziko prenosu HIV na ich partnerov.

 

Fixné kombinácie

V posledných rokoch farmaceutické spoločnosti spolupracovali a našli cestu, ako uľahčiť užívanie liekov. Bolo totiž nutné užívať viacero rozličných liekov, v rôznych denných dobách. Nastalo však zjednodušenie predpisov, nazvané „fixné kombinácie“ (fixed-dose combinations). Toto výrazne uľahčuje užívanie, čo zároveň spôsobí lepšie dodržiavanie liečby, a teda aj ich efektivitu z dlhodobého hľadiska. Nedodržiavanie predpisu liečby je primárnou príčinou vyvinutia rezistencie, u ľudí žijúcich s HIV. Pacienti, ktorí dodržiavajú liečbu, môžu ostať pri svojej kombinácii až po obdobie desiatich rokov, bez vyvinutia rezistencie. To extrémne zvyšuje šance na dlhodobý život a zároveň necháva pre pacienta dostupné väčšie množstvo liekov, na dlhú dobu.

 

Obmedzenia liečby

Ohľadom antiretrovirálnej liečby však existujú aj viaceré otázniky. Lieky môžu mať vážne vedľajšie účinky. Je nutné, aby pacienti užívali niekoľko tabliet, v rôznych denných dobách. Hoci sa liečebné postupy v posledných rokoch veľmi zjednodušili, dávky môžu byť stále komplikované. Keď pacient vynecháva dávky, môže sa vyvinúť rezistencia. Taktiež, poskytovanie antiretrovirálnej liečby je nákladné a veľká časť ľudí žijúcich s HIV či AIDS nemá prístup k tejto službe.

Výskum neustále zdokonaľuje súčasné liečebné postupy. Hlavnými cieľmi výskumu sú: zjednodušovanie dávkovania a určovanie najlepších sekvencií dávok, aby bola rezistencia pod kontrolou.

Keď sa HIV infekcia stane rezistentnou, voči štandardnej HAART, pacient má obmedzené možnosti. Liečba sa skomplikuje a prognóza sa zhorší. Jedna možnosť je brať väčšie kombinácie antiretrovirálnych liekov – prístup zvaný mega-HAART, alebo záchranná terapia. Záchranná terapia obvykle spôsobí nárast nežiadúcich účinkov a zvýši náklady na liečbu. Inou možnosťou je brať len jeden, alebo dva antiretrovirálne lieky. Zvyčajne tie, ktoré zmenšujú virulenciu infekcie.

Škodlivé účinky antiretrovirotík sa líšia podľa konkrétneho lieku, etnicity jednotlivca, a taktiež podľa interakcie s inými látkami, zahŕňajúc alkohol.

 

Záver

Cieľom HAART, kombinovanej antiretrovirálnej terapie, je pomôcť zastaviť reprodukciu HIV. Nedokáže ho úplne odstrániť z tela človeka, avšak dokáže významne zastaviť rozmnožovanie vírusu a prispieť tak k zdraviu človeka žijúceho s HIV.

 

 

Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.aidsmap.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu.