Informácie uverejnené na tomto webe majú len informatívny charakter a nenahrádzajú profesionálnu lekársku starostlivosť. Informácie poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky nesmú byť použité na stanovenie diagnózy, alebo na liečenie zdravotných problémov, či chorôb. Nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť. Ak máte podozrenie, alebo môžete mať zdravotný problém, obráťte sa na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Obsah týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti, podlieha týmto právnym predpisom, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prevádzkovateľ servera nenesie zodpovednosť za možné škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku používania týchto stránok, využívaním akejkoľvek informácie z týchto stránok, alebo súvisiacich s možnými chybnými informáciami, uverejnenými na stránke.