Webstránka www.hivaids.sk vznikla v auguste 2009. Pôvodným projektom bola webstránka aids.merkan.sk, ktorá však po viac ako dvoch rokoch fungovania zanikla.

Táto webstránka bola založená Bc. Lukášom Pulpánom a PhDr. Katarínou Jirešovou, ktorá bola jednou zo zakladateliek OZ Odyseus, a až do roku 2012 bola jeho riaditeľkou a terénnou sociálnou pracovníčkou.

Iniciatíva hivaids.sk si kladie za cieľ poskytnúť základné informácie o prenose, ochrane a testovaní na HIV, sprístupňovať články o liečbe a živote s HIV, ktoré boli doposiaľ dostupné iba v cudzom jazyku a pomáhať ľuďom žijúcim s HIV.

Naša webstránka je výnimočná najmä tým, že poskytuje ucelené informácie o problematike HIV a AIDS, vrátane veľkého množstva informácií pre ľudí žijúcich s HIV, ktoré predtým boli dostupné iba v cudzom jazyku. Taktiež je výnimočná v tom, že sa jedná o neziskovú stránku. Nenájdete na nej žiadnu reklamu a z jej prevádzkovania nemáme žiaden finančný prínos. Na vzniku, budovaní a správe sa podieľali/podieľajú všetci zúčastnení dobrovoľne, bez nároku na odmenu.

Aj v súčasnosti webstránka funguje za podpory OZ Odyseus.