BRATISLAVA


OZ Odyseus

Pondelok a štvrtok

12:30 – 15:30 – Centrum K2 – kontakt s komunitou (Pentagon, Stavbárska ulica 40, Bratislava), vnútroblok

Ženská služba každý párny týždeň v mesiaci v utorky 12:30 – 15:30 – Centrum K2 – kontakt s komunitou (Pentagon, Stavbárska ulica 40, Bratislava), vnútroblok

Streda
18:45 – 19:45 – Panónska cesta, pri AAA auto, biely Peugeot Boxer
20:15 – 21:45 – Trnavské mýto, pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov), biely Peugeot Boxer

Piatok

14:00 -15:00 – Pentagom pred Centrom K2- kontakt s komunitou, autom biely Peugeot Boxer
18:45 – 19:45 – Slovnaftská cesta, biely Peugeot Boxer

20:15 – 21:45 – Trnavské mýto, pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov), pešia služba

Kontakt

Koordinátorka Centra K2 – kontakt s komunitou:
tel. č.: 0904 655 146
e-mail: bedusova@ozodyseus.sk

OZ Prima

Utorok a štvrtok
17:00 – 17:40 Slovnaft parkovisko
17:50 – 18:50 Pentagon (parkovisko vedľa Pentagonu pred zdravotným
strediskom)
19:10 – 19:30 Krůženie autom po Panónskej

19:30 – 20:00 parkovisko pri Fiate za nadjazdom (Panónska )

Sobota

14:00 – 14:40 Slovnaft parkovisko
14:50 – 15:50 Pentagon (parkovisko vedľa Pentagonu pred zdravotným
strediskom)
16:10 – 16:30 Krůženie autom po Panónskej

16:30 – 17:00 parkovisko pri Fiate za nadjazdom (Panónska )

Poznávacie znamenie: šedý Fiat s logom OZ Prima (pavučina).

Kontaktné centrum K – čko, Kopčianske 88, Bratislava

Pondelok: 17:00 – 20:00
Piatok: 17:00 – 20:00

Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ)

Hraničná 2, Bratislava

Pondelok – štvrtok: nonstop (2 ihly)
Piatok: 0:00 – 19:00 (6 ihiel)

– výdaj je na recepcii pri vchode, možnosť vrátiť použité ihly
– momentálne nie sú žiadne podmienky pre výdaj


TRNAVA

Združenie STORM:

Streda: 18:15 – 20:15 (Staničný park pri parkovisku autobusov)

Každý nepárny štvrtok: 18:15 – 20:15 (Mikovíniho ulica, BestDrive)

Terénny mobil: 0905 788 275


NITRA

Združenie STORM:

Pondelok: 17:00 – 20:00 (Klokočina, pri Poliklinike)

Štvrtok: 17:00 – 20:00 (Klokočina, pri Poliklinike)

Výmena na mobile (schodisko pod garážami oproti Kauflandu – Klokočina)
Piatok: 10:00 – 13:00

Terénny mobil: 0905 788 275


SEREĎ

Združenie STORM

Piatok: 18:00 – 20:00 (Výpadovka pri Milexe)

Terénny mobil: 0905 788 275

Zóna – kontaktné centrum (Poliklinika Ivana Krasku)

Pondelok: 9:00 – 14:00
Utorok: 9:00 – 14:00
Streda: 9:00 – 14:00

Štvrtok: 10:00 – 12:30 iba individuálne poradenstvo (bez výmeny)

Mobil: 0905 943 229