HIV sa môže preniesť do ľudského organizmu aj prostredníctvom krvi. Všetky aktivity, kedy je človek v kontakte s ľudskou krvou, sa považujú za rizikové. Príkladom môže byť ošetrovanie krvácania, poranenie sa ihlou pracovníka/čky v zdravotníckom zariadení, injekčné užívanie drog atď.

 

Riziko prenosu HIV u zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícky pracovník sa môže dostať do kontaktu nielen s krvou a krvnými derivátmi, ale aj ďalšími tekutinami, ktoré môžu byť infikované vírusom HIV. V priebehu invazívnych chirurgických zákrokov môžu zdravotníci prísť do styku s nasledujúcimi telesnými tekutinami, ktoré obsahujú signifikantné množstvo HIV: amniová tekutina, cerebrospinálny mok, kĺbová synoviálna tekutina. Je preto nutné, aby dodržovali predpísané pracovné postupy, aby nakladali s infekčným materiálom s opatrnosťou a aby dodržiavali zásady bezpečnej manipulácie s týmto materiálom.

 

Prenos HIV počas injekčného užívania drog

Ľuďia injekčne užívajúci drogy sú významnou skupinou ohrozenou prenosom vírusu HIV krvou. Na začiatku každého injekčného užívania sa natiahne krv do striekačky. V prípade, že ľudia injekčne užívajúci drogy zdieľajú spoločnú injekčnú striekačku, riziko prenosu je tak pomerne vysoké. Riziko prenosu HIV možno znížiť dezinfikovaním injekčnej striekačky, pred injikáciou. Niektorí díleri predávajú drogy priamo v injekčnej striekačke. Tá môže byť použitá, a teda potenciálne infikovaná.

 

Možnosti ochrany pri injekčnom užívaní drog:

  • Dodržiavanie zásad bezpečnejšieho injekčného užívania.
  • Používanie vždy sterilnej injekčnej striekačky. Pokiaľ nie je možné používať vždy sterilnú injekčnú striekačku, je nutné používať vždy vlastnú injekčnú striekačku. Injekčnú striekačku treba získať z dôveryhodného zdroja napr.: lekáreň, programy výmeny injekčných striekačiek.
  • Pokiaľ je človek nútený použiť injekčnú striekačku niekoho iného, nasledujúce tipy umožnia znížiť riziko prenosu HIV (v tomto prípade však nie je možné zabrániť prenosu HIV úplne). Injekčnú striekačku je nutné opakovane prepláchnuť v studenej vode. Natiahnuť studenú vodu do injekčnej striekačky a vystreknúť mimo nádobu, z ktorej sa voda naťahuje. Potom sa zarobí roztok SAVA s vodou a pokračuje sa v preplachovaní ihly. Na záver sa ihla niekoľko krát opäť vypláchne čistou studenou vodou, aby sa SAVO, v čo najväčšej miere odstránilo z ihly.
  • Používanie vlastných pomôcok pri injikovaní (napr.: voda, filter, lyžička, SteriCup). Prenos HIV prostredníctvom pomôcok je výrazne nižší, ako pri zdieľaní injekčnej striekačky. Prenos sa preukázal jedine vtedy, ak sa v pomôckach nachádzali zvyšky krvi.

 

Ďalšie rizikové aktivity

  • Infekciu HIV je možné získať aj počas tetovania a/alebo piercingu, v prípade, že sa používajú nástroje, ktoré sú kontaminované krvou. Pri tetovaní a piercingu sa musia vždy používať sterilné nástroje (najmä vzhľadom na riziko prenosu hepatitídy typu C). Dôležité je vybrať si profesionálne tetovacie a piercingové štúdium. Viac sa dočítate v článku „Výber vhodného tetovacieho študia„.
  • Pri ošetrovaní krvácania môže dôjsť k prenosu HIV. Je preto dôležité používať gumené rukavice.