Zahŕňa test na HIV aj test na iné pohlavné choroby?

Nie, test na HIV je špecifický len na protilátky proti vírusu HIV a antigény, ktoré sa nachádzajú na povrchu vírusu.