Robí sa pri bežnej preventívnej prehliadke u môjho obvodného lekára test na HIV?

Nie. Pri bežnej lekárskej prehliadke sa väčšinou robí iba krvný obraz a ten nezahŕňa test na špecifické protilátky proti HIV.