Po akej dobe od rizikového správania môžem považovať test za definitívny?

Za definitívny sa považuje výsledok po 12 týždňoch od rizikovej udalosti.