Môžu test na HIV ovplyvniť lieky alebo nejaké prebiehajúce ochorenie?

Test na HIV je veľmi špecifický a citlivý. Zisťuje v krvi testovaného človeka prítomnosť protilátok proti vírusu HIV príp. antigén p24, ktorý je časťou vírusu HIV. Lieky jeho výsledok neovplyvňujú.
Iné ochorenie, či infekcia prebiehajúca v čase testovania môže spôsobiť tzv. nešpecifický výsledok. Preto je dobré, ak informuješ laboratórium v ktorom sa necháš testovať o svojom zdravotnom stave. Všetky nešpecifické výsledky sa ďalej overujú inými laboratórnymi metódami.