Môže byť mykóza príznakom, že som HIV pozitívny?

Áno, môže. Treba si však uvedomiť, že mykózy sú veľmi bežné ochorenia a nedá sa na základe ich prítomnosti stanoviť HIV pozitivita. Okrem iného mykózy ako príznak HIV sa zvyčajne zjavujú až v 3. štádiu ochorenia, bývajú atypicky rozsiahle a opakované.