Klesajú HIV protilátky postupujúcou infekciou?

Protilátky anti-p24 sa zjavujú v krvi na konci 1. štádia, teda 3 týždne až 3 mesiace od infikovania sa. Pretrvávajú v organizme počas celého 2. bezpríznakového štádia. V období, keď sa začína rozvíjať ochorenie AIDS (teda finálne štádium HIV infekcie), hladina protilátok klesá a opäť sa zjavuje prítomnosť vírusu v krvi (virémia), ktorá je vysoká aj v 1. štádiu ochorenia. Pre HIV pozitívneho človeka je pokles protilátok a opätovný nárast virémie zlým prognostickým znakom.