Je test zo slín rovnako spoľahlivý?

Rýchlo testy, či už zo slín alebo zo vzorky krvi sú spoľahlivé. Ich chybovosť sa pohybuje okolo 1-3 na 1.000. Napriek tomu, pozitívny výsledok je označovaný len ako reaktívny a musí sa overiť ďalšími testami v laboratóriu.