Ako rýchlo hynie vírus HIV na vzduchu a aké množstvo krvi stačí na prenos?

Testovanie odolnosti vírusu HIV prebehlo iba v laboratórnych podmienkach, kde sa používajú až 100.000 krát väčšie koncentrácie vírusu ako tie, v ktorých sa bežne vyskytuje v prirodzenom prostredí. V laboratóriu vírusové častice hynuli extrémne rýchlo. V priebehu niekoľkých hodín sa inaktivovalo 90-99% vírusových častíc. Aj keď je veľmi ťažké odhadnúť prežívanie HIV a konkrétne množstvo infekčnej dávky v reálnych podmienkach, všeobecne platí, že HIV prežíva extrémne krátko mimo tela hostiteľa/ky.