Aké vysoké je riziko nákazy HIV pri náhodnom pichnutí sa ihlou, koľko je takto nakazených?

Pri náhodnom pichnutí sa ihlou ktorá obsahuje infikovanú krv, síce riziko prenosu existuje, ale je extrémne malé. Podľa štúdií je to 0,3% – 0,4%. Pokiaľ hovoríme o náhodnom pichnutí sa, doposiaľ nebol zaznamenaný prípad infikovania sa vírusom HIV prostredníctvom ihly obsahujúcej HIV pozitívnu krv mimo zdravotníckeho zariadenia.

POZOR! V tejto odpovedi zohľadňujeme NÁHODNÉ pichnutie sa. Zdieľanie ihiel a striekačiek pri injekčnom užívaní patrí naopak medzi vysoko rizikové aktivity z hľadiska prenosu HIV.