Aké druhy testov existujú?

Testovanie HIV v laboratóriu sa robí z krvných vzoriek. Pomocou metódy ELISA sa zisťuje prítomnosť protilátok proti vírusu HIV a najnovšie testy zisťujú popri protilátkach aj prítomnosť vírusového antigénu p24, teda samotnej vírusovej častice. Ak tento test ukáže pozitivitu, či reaktivitu, robí sa konfirmačný (potvrdzujúci) test metódou Western blot, ktorá je citlivejšia a presnejšia ako ELISA. V sporných prípadoch sa vírusová RNA potvrdí polymerázovou reťazovou reakciou (PCR), ktorá priamo potvrdí prítomnosť resp. neprítomnosť vírusovej častice v krvi.

Existujú aj tzv. rapid alebo rýchlo testy. Sú založené na podobnej metóde ako testy ELISA. Či už ide o test zo slín alebo z kvapky krvi, pozitívny výsledok sa považuje za reaktívny a skutočnú HIV pozitivitu je nutné overiť ďalšími laboratórnymi testami.