Aká je spoľahlivosť testov? Môže HIV pozitívny človek mať testy negatívne?

Najnovšie laboratórne testy na HIV sú veľmi presné a spoľahlivé. Pri kombinácii dvoch testovacích metód je chybovosť menšia ako 0,1%. Falošne negatívny výsledok môže nastať vtedy, ak sa test vykonal v tzv. sérologickom okne (v období do 12 týždňov od infikovania sa), kedy je človek infikovaný vírusom HIV, ale imunitný systém ešte nevytvára proti vírusu protilátky.