Test je jediný spôsob ako zistiť, či človek je alebo nie je infikovaný vírusom HIV. Test má zmysel vykonať väčšinou až 3 mesiace po prípadnom rizikovom správaní. Je ale dobré poznať zdravotný stav seba a svojho partnera ešte pred sexuálnym stykom! Existujú miesta, kde sa môžeš dať otestovať anonymne a bezplatne. Posledná aktualizácia zoznamu: november 2017.

Našli ste chybu? Viete o tom, že by sa niečo medzičasom zmenilo? Pomôžte nám udržiavať tento zoznam stále aktuálny. Napíšte nám!

Loading map...

Loading

 


Bratislavský kraj


Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Ambulancia NRC pre prevenciu HIV/AIDS
Limbova 14, Bratislava

Telefón: 02/593 701 44
e-mail: danica.stanekova@szu.sk
Webové stránky: www.hivniejeaids.sk

Mestská doprava: spoje č.32, 212, 204 zastávka Kramáre – hore širokými schodmi, odbočiť doľava a obísť budovu SZU podľa informačných tabúľ – samostatný vchod z druhej strany budovy.

Odbery sa vykonávajú: pondelok – štvrtok od 9:00 do 12:00

Výsledky sú dostupné do týždňa od odberu.  NRC poskytuje bezplatné vyšetrenia krvi z preventívnych dôvodov (vrátane anonymného).

Výsledky je potrebné prevziať si osobne.
Predodberové a poodberové poradenstvo.
Testovanie sa vykonáva anonymne pod kódom, ak si to klient vyžiada. Najlepšie je testovať 3 mesiace po rizikovej situácii. Pred odberom sa odporúča piť veľa vody a nejesť mastné jedlá. Vyšetrenia na certifikáty pre výjazdy do zahraničia hradia žiadatelia.

Linka pomoci HIV/AIDS: 02/593 708 58, pondelok až štvrtok: 13:00-15:00 hod., piatok 9:00-12:00 hod.


HIV Check Point Bratislava

Zdravotné stredisko Babuškova, číslo dverí 8
Babuškova 2, Bratislava

Nonstop bezplatná telefónna linka AIDS pomoci: 0800 666 777
e-mail: info@domsvetlaslovensko.sk
Webové stránky: www.domsvetlaslovensko.sk

Odbery sa vykonávajú: každý piatok od 16:00 do 19:00

Prvý slovenský Check Point – miesto, kde sa môžete bezplatne a úplne anonymne, bez asistencie poisťovní, poradiť a zároveň otestovať. Prevádzkuje DOM SVETLA SLOVENSKO, o.z.

Je možnosť vyplniť online dotazník na stránke Check Pointu a tak skrátiť svoje čakanie pred vyšetrením: online dotazník


Centrálne laboratórium Medirex

Medirex, a.s.
Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava

Infolinka: 02/208 29 830 (pracovné dni: od 07:00 do 16:30 hod, víkendy a sviatky: od 07:00 do 15.30)
e-mail: laboratorium@medirex.sk
Webové stránky: www.laboratornadiagnostika.sk

Odbery sa vykonávajú: v pondelok až piatok od 7:00 do 9:00 hod. Na odbery je potrebné sa vopred objednať! Objednanie je možné na webových stránkach.

Výsledky sa vydávajú len osobne! Jedná sa o platené vyšetrenie! Testuje sa súčasne na HIV aj syfilis. Cena vyšetrenia je 29 €.

Objednávanie na vyšetrenie: www.laboratornadiagnostika.sk


Trenčiansky kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Poradňa prevencie HIV/AIDS
Nemocničná 4, Trenčín

Kontaktná osoba: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Telefón: 032/650 95 21
e-mail: tn.stefkovicova@uvzsr.sk
Webové stránky: http://www.ruvztn.sk

Odbery sa vykonávajú: pondelok – piatok od 8:00 do 13:00 hod.

Testovanie prebieha bez objednania, v uvedenom čase. Je možné sa objednať, a to aj e-mailom. Poradenstvo a vyšetrenie z preventívnych dôvodov je prístupné každému bezplatne a v prípade potreby aj anonymne. Možnosť zaplatiť si 10 € pre rýchlejšie dodanie výsledkov. Výsledky testovania sa odovzdávajú osobne. Testovanie až tri mesiace po rizikovej udalosti. Predodberové a poodberové poradenstvo.


Nitriansky kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Odbor epidemiológie
Štefánikova trieda 58, Nitra

Odbery sa vykonávajú na základe telefonickej konzultácie.
Kontaktná osoba: MUDr. K. Tináková
Telefón: 037/656 04 57
e-mail: nr.sekretariat@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvznr.sk

Vyšetrenie je anonymné a bezplatné, výsledky sa odovzdávajú osobne. Testovanie až tri mesiace po rizikovej udalosti. Predodberové a poodberové poradenstvo.


Žilinský kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Oddelenie epidemiológie
Vojtecha Spanyola 27, Žilina

Kontaktná osoba: MUDr. Gabriela Košecká
Telefón: 041/723 38 42, 0911 600 203, potrebné objednať sa telefonicky
e-mail: za.epi@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzza.sk

Odbery sa vykonávajú: pondelok – piatok od 8:00 hod. do 10:00 hod. Na testovanie je nutné sa telefonicky objednať!

Predodberové a poodberové poradenstvo. Testovanie prebieha anonymne a bezplatne. Testovanie až tri mesiace po rizikovej udalosti.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Oddelenie epidemiológie
Nemocničná 12, Dolný Kubín

Kontaktná osoba: MUDr. Katarína Ranostajová
Telefón: 043/550 48 25
e-mail: dk.epd@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzdk.sk

Odbery sa vykonávajú po predchozej telefonickej dohode. Možné je objednať sa aj e-mailom. Možnosť anonymného a bezplatného testovania a poradenstva. Testovanie až tri mesiace po rizikovej udalosti.

Predodberové a poodberové poradenstvo. Konzultačné hodiny sú v utorok od 10:00 do 12:00, prípadne aj iný deň po telefonickom dohovore.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Oddelenie epidemiológie (1. poschodie)
Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Telefón: 044/551 42 41
e-mail: lm.oe@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzlm.sk

Testovanie prebieha denne, počas pracovných dní, a to od 8:00 do 9:30 hod.

Možnosť anonymného a bezplatného testovania a poradenstva. Je možné objednať sa aj e-mailom. Výsledky je treba si vyzdvihnúť osobne. Výsledky vyšetrení sú k dispozícii najskôr za 10 až 14 dní.


Banskobystrický kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Poradňa pre problematiku HIV/AIDS
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

Kontaktná osoba: MUDr. Pavol Lokša
Telefón: 048/415 42 26
e-mail: pavol.loksa@vzbb.sk
Webové stránky: www.vzbb.sk

Odbery sa vykonávajú: pondelok – piatok od 7:30 do 11:30 hod., najlepšie hneď ráno, nalačno.

Predodberové a poodberové poradenstvo. Výsledky sú do 10 pracovných dní od odberu. V prípade anonymného odberu je potrebné si výsledky vyzdvihnúť osobne! V prípade neanonymného testovania je možné sa o výsledkoch informovať aj telefonicky.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

Oddelenie epidemiológie (vchod B )
Cyrila a Metoda 23, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: MUDr. Eva Striežová, MUDr. Zina Košťanová
Telefón: 045/672 32 79
e-mail: zh.epid@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzzh.sk

Odbery a poradenstvo sa vykonávajú na základe telefonického objednania, anonymne.
Výsledok vyšetrenia je do 24 hodín od odberu a vyšetrovaná osoba si ho preberá osobne. Odber krvi je zdarma, platí sa však poplatok laboratóriu vo výške 6,80 €. Ideálne je testovať sa 3 mesiace po rizikovej situácii.
Predodberové a poodberové poradenstvo.


Prešovský kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Poradňa prevencie AIDS
Jána Hollého 5, Prešov

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Libová
Telefón: 051/758 03 33, 051/773 11 83
e-mail: po.halkova@uvzsr.sk
Webové stránky: www.ruvzpo.sk

Na odber je potrebné sa telefonicky alebo e-mailom objednať najneskôr deň pred testovaním. Vyšetrenie je anonymné a bezplatné, výsledky sa odovzdávajú osobne. Testovanie až tri mesiace po rizikovej udalosti.

Poradňa pre prevenciu AIDS: každý štvrtok od 07:30 do 09:00 (v prípade záujmu aj v individuálnom termíne). Súčasťou poradne je Linka prevencie HIV/AIDS na týchto telefónnych číslach: 051/758 03 33 a 051/773 11 83.


Košický kraj


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Odbor lekárskej mikrobiológie
Poradňa prevencie HIV/AIDS
Senný trh 4, Košice

Telefón: 055/622 18 13
e-mail: aids@ruvzke.sk
Webové stránky: www.ruvzke.sk
Odborné konzultácie sa poskytujú denne od 8:00 do 9:30 hod.

V rámci poradne prevencie HIV/AIDS sa vykonáva poradenstvo a odbery krvi na vyšetrenie anti-HIV protilátok. Odbery sa vykonávajú anonymne a bezplatne. Výsledky je nutné prevziať osobne. Testovanie je ideálne 3 mesiace po rizikovej situácii.


Našli ste chybu? Viete o tom, že by sa niečo medzičasom zmenilo? Pomôžte nám udržiavať tento zoznam stále aktuálny. Napíšte nám!