sobota 16 dec 2017

Výskyt HIV

HIV vo svete

Odhaduje sa, že na svete žije viac než 35 miliónov ľudí s HIV. 

V roku 2005 sa v rámci Svetového samitu Spojených národov, zaviazali hlavy štátov a vlád krajín G8, k napĺňaniu záväzkov v oblasti HIV/AIDS. Na základe týchto záväzkov sa UNAIDS, spolu so svojimi partnermi podieľajú na rokovaniach, ktoré by definovali koncept univerzálneho prístupu k prevencii, liečbe a následnej starostlivosti v oblasti HIV/AIDS do roku 2010.

Správa organizácie UNAIDS z roku 2013

 • Odhaduje sa, že na svete žije 35,3 milióna ľudí s HIV. Od začiatku epidémie sa vírusom HIV nakazilo okolo 75 miliónov ľudí.
 • Od roku 2011 sa o 33% znížil počet nových HIV infekcií. Vo svete sa počas roka 2012 nakazilo 2,3 milióna ľudí. V roku 2001 to bolo až 3,4 milióna.
 • Počet nových HIV infekcií u dospelých a dospievajúcich sa v 26 krajinách medzi rokmi 2001 a 2012 znížil o viac než 50%. 
 • Výskyt nových prípadov HIV infekcie u detí sa znížil od roku 2001 o 52%. V roku 2001 to bolo 550 000 nových infekcií, avšak v roku 2012 už iba 260 000.
 • Počet úmrtí súvisiacich s AIDS sa od svojho vrcholu v roku 2005 znížil o 30%. V roku 2005 bolo týchto úmrtí 2,3 milióna, v roku 2012 1,6 milióna. Odhaduje sa, že od počiatku infekcie HIV bolo úmrtí v súvislosti s AIDS až 36 miliónov.
 • Odhaduje sa, že v roku 2012 malo v krajinách s nízkymi a strednými príjmami iba 9,7 milióna ľudí žijúcich s HIV prístup k antiretrovirálnej terapií. To predstavuje 61% ľudí, u ktorých je podľa smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2010 potrebné začať liečbu a iba 34% ľudí podľa aktualizovaných smerníc z roku 2013.
 • Počet úmrtí suvisiacich s tuberkulózou sa u ľudí žijúcich s HIV od roku 2004 znížil o 36%. Avšak tuberkulóza aj naďalej zostáva hlavnou príčinou úmrtí u ľudí žijúcich s HIV.
 • V roku 2012 bolo celosvetovo vyčlenených 18,9 miliardy amerických dolárov na činnosti zamerané proti boju s HIV. Odhaduje sa však, že by bolo do roku 2015 každý rok potrebných 22 až 24 miliárd dolárov. V roku 2012 vzrástli v krajiných s nízkymi a strednými príjmami domáce investície na boj s HIV na úroveň, ktorá predstavuje 53% celosvetovo vynaložených investícií.

 

HIV v Slovenskej republike

 • Od roku 1985 do 31.12.2013 sa infekcia HIV/AIDS potvrdila u 512 občanov SR a 127 cudzincov, 71 osôb ochorelo na AIDS a 41 na AIDS zomrelo.
 • V roku 2013 sa infekcia HIV v SR potvrdila u 82 osôb, z toho u 2 cudzincov.
 • Najviac HIV-infikovaných osôb žije v bratislavskom kraji.
 • Rozdelenie HIV pozitívnych prípadov podľa veku jasne ukazuje maximum ohrozenia vo vekovej skupine 25-29 rokov.
 • Najčastejším spôsobom prenosu infekcie HIV v SR je nechránený sexuálny kontakt muža s mužom.
 • Pri prenose infekcie HIV heterosexuálnym stykom dominujú ženy nad mužmi.

Kliknite na obrázok, pre jeho zväčšenie.

Slovník pojmov

Prevalencia infekcie HIV: demografický ukazovateľ vyjadrujúci pomer počtu ľudí žijúcich s HIV k počtu obyvateľov
Kumulatívne údaje: súhrnné údaje
Incidencia prípadov infekcie HIV: počet nových prípadov ochorenia za určitú dobu 


Zdroje:
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/globalreport2013/factsheet/
http://www.hiv-aids.tym.sk/
Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave