piatok 19 jan 2018

Liečte všetkých ľudí žijúcich s HIV a ponúknite možnosť antiretrovirálnej terapie ľuďom, so zvýšeným rizikom nákazy

30 september 2015 ¦ Ženeva

Všetci infikovaní vírusom HIV by mali začať s antiretrovirálnou liečbou čo najskôr po diagnostikovaní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila toto nové odporúčanie, nazvané „liečme všetkých“. WHO odstraňuje všetky obmedzenia týkajúce sa vhodnosti začať s antiretrovirálnou terapiou (ART) u ľudí žijúcich s HIV. Celá populácia a všetky vekové skupiny tak teraz majú nárok na liečbu.

Rozšírenie používania ART podporujú posledné zistenia klinických štúdií, ktoré potvrdzujú, že včasné použitie ART drží osoby žijúce s HIV nažive a v lepšom zdraví, ale aj znižuje riziko prenosu HIV na ich partnerov.

WHO teraz taktiež odporúča, aby ľuďom so zvýšeným rizikom nákazy HIV bola poskytovaná preventívna antiretrovirálna terapia. Toto nové odporúčanie vychádza z pokynov WHO z roku 2014, aby sa poskytovala kombinácia antiretrovirálnych liekov k zabráneniu prenose HIV, pre mužov majúcich sex s mužmi vo forme post-expozičnej profylaxie (PrEP).

WHO teraz vyhlásilo, že odporúča, aby bola podporovaná možnosť využitia PrEP aj ďalším skupinám populácie s významným rizikom nakazenia HIV, pričom vychádza z dôkazov o efektívnosti a prijateľnosti PrEP.

PrEP by mala byť vnímaná ako doplnková forma prevencie. Ako jedna z možností, z komplexného balíka služieb, zahrňujúcich HIV testovanie, poradenstvo a podporu, ako aj prístup ku kondómom a bezpečnému vybaveniu pre injekčných užívateľov drog.

Na základe nových odporúčaní sa počet ľudí, ktorí majú nárok na antiretrovirálnu terapiu zvýšil z 28 miliónov na 37 miliónov ľudí, ktorí v súčasnosti žijú s HIV po celom svete. Rozširovanie prístupu k liečbe je základom nových cieľov, ktoré by sa mali splniť do roku 2020, a to s cieľom ukončiť epidémiu HIV do roku 2030. Aby sa toho dosiahlo, majú byť naplnené tieto základné ciele:

-       90% ľudí žijúcich s HIV vie o tom, že je infikovaných

-       90% infikovaných ľudí podstupuje ART

-       90% ľudí podstupujúcich ART má nezistiteľnú vírusovú záťaž

Podľa odhadov UNAIDS by malo rozšírenie ART odvrátiť viac než 21 miliónov úmrtí a 28 miliónov nových infekcií do roku 2030.

Zdroj: http://who.int/mediacentre/news/releases/2015/hiv-treat-all-recommendation/en/