piatok 19 jan 2018

Pobyt pre ľudí žijúcich s HIV v nepriaznivej sociálnej situácií

ČSAP letos společně se spolkem Art for Life pořádají "dovolenkový" pobyt pro klienty Domu světla.

Protože kapacita pobytu není vyčerpána, dovolujeme si HIV+ členům v tíživé sociální situaci (příjemce různých forem sociálních dávek apod.) nabídnout posledních pět míst. 

Pobyt se uskuteční v penzionu Lanšperk v období od 8.6. do 11.6. 2015. Ubytování, strava a doprava jsou hrazeny ze zdrojů Art for Life prostřednictvím ČSAP.

V případě zájmu o pobyt či bližší informace kontaktujte sociální pracovnici Domu světla Mgr. Lucii Prokešovou na telefonním čísle 00420 224 810 713.

S přáním příjemného dne

Július Szabó

zástupce ředitele Domu světla