utorok 21 nov 2017

Neskorá diagnostika HIV infekcie

Nedávny výskum preukázal, že HIV je často diagnostikované neskoro. Výskumný tím v Barcelone sa zameral na ľudí, ktorým práve diagnostikovali HIV. Sledovali ich zdravotný stav a počet CD4 buniek v rokoch 2001-2009.

Status „neskorej“ diagnózy získali tí, ktorí museli začať HIV liečbu ihneď po diagnostikovaní a to buď z dôvodu počtu CD4 buniek pod 350 alebo HIV pridruženého ochorenia (tieto podmienky vyplývajú z momentálnych britských smerníc liečby HIV).

Výskum ukázal, že 56% ľudí, ktorým bolo diagnostikované HIV, bolo diagnostikovaných neskoro. Celkovo 39% malo už HIV infekciu v pokročilom štádiu (počet CD4 buniek pod 200).

Navyše, niektorí lekári sú toho názoru, že liečba by sa mala začať už pri počte CD4 buniek 500 a aj americké smernice pre liečbu odporúčajú liečbu, keď sa počet CD4 buniek približuje tejto hranici. Ak by sme použili takéto kritérium, znamenalo by to, že neskoro diagnostikovaných bolo až 70% ľudí.

Keď porovnáme začiatok liečby HIV pri počte CD4 buniek okolo 350 a okolo 200, v prvom prípade je dokázané znížené riziko HIV pridružených ochorení a iných vážnych ochorení ako sú choroby srdca, pečene, obličiek a niektoré typy rakoviny.

Na záver je dôležité podotknúť, že liečba HIV môže byť dostatočne účinná aj u ľudí, ktorí boli diagnostikovaní s nižším počtom CD4 buniek.Zdroj: NAMlife: HIV Weekly, 24 August 2011

Celý článok nájdete tu: http://www.aidsmap.com/Over-half-of-all-new-HIV-diagnoses-in-Barcelona-are-late/page/2050313/ alebo http://www.aidsrestherapy.com/content/8/1/22

Prečítajte si britské smernice pre liečbu HIV http://www.aidsmap.com/Treatment-guidelines/page/1044587/ a americké smernice pre liečbu HIV http://www.aidsmap.com/Treatment-guidelines/page/1044587/