utorok 21 nov 2017

Švajčiarske vyhlásenie o (ne)infekčnosti PLWH

Vyhlásenie hovorí o tom, že za nasledujúcich okolností nie sú ľudia žijúci s HIV sexuálne infekční:

  • Antiretrovirálna terapia je dôsledne užívaná
  • Vírusová záťaž je minimálne 6 mesiacov na nezistiteľnej úrovni
  • Nie sú prítomné žiadne sexuálne prenosné infekcie.

V januári 2008, HIV experti zo Švajčiarska sa spojili a vytvorili spoločné vyhlásenie, ktoré má dopad na lekárov, ľudí žijúcich s HIV, ako aj na prevenciu HIV a právny systém.

V mene Švajčiarskej federálnej komisie pre HIV/AIDS, sa na vyhlásení autorsky podieľali štyria švajčiarskí experti v problematike HIV: Prof. Pietro Vernazza z Cantonalskej nemocnice v St. Gallen a prezident Švajčiarskej federálnej komisie pre HIV/AIDS, Prof. Bernard Hirschel z Univerzitnej nemocnice v Ženeve, Dr. Enos Bernasconi z Regionálnej nemocnice v Lugáne, a Dr. Markus Flepp, prezident Švajčiarskeho federálneho úradu v oblasti klinických a terapeutických aspektov HIV/AIDS.

Na úvod sa vo vyhlásení hovorí, že „po prehodnotení medicínskej literatúry a rozsiahlych diskusiách“ sa Švajčiarska federálna komisia pre HIV/AIDS uzniesla na tom, že „osoba žijúca s HIV, ktorá užíva antiretrovirálnu liečbu a má úplne potlačenú virémiu („efektívna ART“, pozn. prekl.: nezistiteľná hodnota vírusovej záťaže) nie je sexuálne infekčná, tzn. nemôže preniesť HIV na iného človeka prostredníctvom sexuálneho kontaktu.“

http://www.aidsmap.com/resources/The-Swiss-statement/page/1322904/