utorok 21 nov 2017

Vedľajšie účinky liečby HIV – úbytok kostného tkaniva.

Ľudia žijúci s HIV majú vďaka liečbe šancu prežiť dlhý a zdravý život. Avšak tak ako všetky lieky, tak aj tie určené na liečbu HIV môžu spôsobovať vedľajšie účinky. Práve v oblasti výskumu vedľajších účinkov sa momentálne kladie dôraz na zdravie kostí.

Samotný vírus HIV môže spôsobiť úbytok kostnej hmoty, čo vedie k zvýšenému riziku zlomenín. Niektoré výskumy ukázali, že aj liečba HIV negatívne ovplyvňuje hustotu kostí.

Španielska štúdia preukázala, že 48% ľudí žijúcich s HIV zahrnutých vo výskume trpí rednutím kostí a v 23% prípadoch ide o vážny stav, ktorý zahŕňa riziko fraktúry.

Výskumu sa zúčastnilo 671 pacientov. Hustota kostí bola u každého pacienta preverovaná telovým scannerom minimálne raz. Okrem toho 391 pacientov sa zúčastnilo viacero vyšetrení, ktoré ukázali zhoršenie v 28% prípadoch.

Medzi tradičné faktory úbytku kostného tkaniva patrí vyšší vek a nízka hmotnosť. Vedci zistili, že tieto faktory boli prítomné aj u skúmaných osôb. Ďalším faktorom bola liečba inhibítorom proteázy, alebo tenofovirom (Viread tiež v kombinácií s liekmi Truvada a Atripla).

Výskum dokazuje, že ľudia, ktorí podstupujú liečbu HIV by mali byť pravidelne monitorovaní pre prípadné problémy s úbytkom kostného tkaniva.

Úbytok kostí totiž môže spomaliť správna diéta, niektoré cvičenia a skoncovanie s fajčením.

Zdroj: HIV Weekly, 10 November 2010: http://www.aidsmap.com/news/HIV-Weekly-10th-November-2010/page/1540731/