utorok 21 nov 2017

Liečba HIV – kedy začať?

Vedci a lekári už dlho diskutujú, kedy je ten správny čas začať liečbu HIV.
Vo Veľkej Británii lekári odporúčajú začať liečbu HIV každému, kto kvôli HIV ochorie a ľuďom, ktorí majú počet CD4 buniek okolo 350.

Avšak niektorí lekári si myslia, že pokiaľ sa liečba začne aj pri vyššom počte CD4 buniek, prináša to ďalšie benefity.

Nová medzinárodná štúdia (zahŕňala asi 1200 ľudí) dokazuje, že čím skôr sa liečba začne, tým lepšie. Štúdia okrem toho hovorí aj o problémoch, ktoré plynú z takto skoro naordinovanej liečbe.

Výskum monitoroval u každého pacienta vírusovú záťaž. Chceli zistiť, koľko ľudí má skúsenosť s „neúspešnou liečbou“ (ktorú definujú ako počas liečby dva razy po sebe zistenie vírusovej záťaže 400kopií/ml) a koľko z nich si vytvorilo rezistenciu na lieky.

Po 8 rokoch skúmania, neúspešnú liečbu vykázalo 18% pacientov, rezistenciu 6%. Táto miera zlyhania liečby bola omnoho nižšia ako u porovnávacej skupiny pacientov, ktorí začali liečbu podľa súčasných smerníc.

U starších pacientov sa objavuje rezistencia na lieky menej – možno práve preto, že užívajú lieky presnejšie.

Začiatok liečby pri vyššom počte CD4 buniek bol tiež spojený s nižším rizikom neúspešnej liečby.

Každý nárast CD4 buniek o 100 redukuje riziko neúspechu liečby o 8% a riziko rezistencie o 26%.

Výskum taktiež ukázal, že skorší začiatok liečby nevedie k vyššiemu riziku rezistencie na lieky.

Zdroj: HIV weekly, 17 november 2010