utorok 21 nov 2017

Mám HIV. Do ktorej krajiny môžem vycestovať?

Aj takto absurdnú otázku si kladú ľudia žijúci s HIV v roku 2010. Preto bola po prvý krát aj do slovenského jazyka preložená „Prehľadná príručka 2010/2011. Predpisy na vstup a pobyt ľudí žijúcich s HIV a Aids.“ Dôvodom pre jej vznik je aj napriek súčasnému pokroku v problematike HIV neustále pretrvávajúca stigmatizácia a diskriminácia ľudí žijúcich s HIV, ktorí len na základe svojej diagnózy majú obmedzenú slobodu pobytu a pohybu.

Právo na pohyb a pobyt je jedným zo základných ľudských práv. Je ukotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv v článku 13: „Každý má právo voľne sa pohybovať a slobodne si zvoliť bydlisko v tom - ktorom štáte. Každý má právo opustiť hociktorú krajinu, i svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.“ Napriek tomu aj v súčasnosti viac ako 60 krajín obmedzuje voľný pohyb ľudí, ktorí žijú s HIV. Medzi týmito krajinami je dokonca aj 15 európskych štátov. 31 krajín povoľuje deportácie kvôli HIV pozitivite. Tieto obmedzenia sú jasným príkladom stigmatizácie a diskriminácie na vládnych úrovniach.

Informácie kam človek s HIV môže a nemôže cestovať nájdete tu

(autor: Deutsche AIDS-Hilfe e.V., preklad: OZ Odyseus).