utorok 21 nov 2017

NAM: Hladina vitamínu D

Nedostatok vitamínu D je bežný jav u ľudí žijúcich s HIV a to vo všetkých častiach sveta.

Nedostatočné množstvo vitamínu D môže prispieť k mnohým vážnym ochoreniam (problémy s kosťami, ochorenia srdca, dokonca je ohrozené mentálne zdravie).

Aktuálne štúdie z USA, Európy a Afriky ukazujú, že množstvo ľudí žijúcich s HIV má problém s nedostatkom vitamínu D (54% až 72% malo nedostatočnú hladinu vitamínu D).

Takmer stopercentným rizikovým faktorom bola príslušnosť k nie belošskej rase. Ďalším z možných faktorov je užívanie antiretrovirotík zo skupiny nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (NNRTIS).
Momentálne najvýhodnejším riešením nedostatku vitamínu D je jednoduchá náhrada pomocou výživových doplnkov.

Súvisiace linky:
Celý článok sa aidsmap.com
Prečítajte si abstrakty z oficiálnej stránky konferencie
Vysielanie a ukážky z konferencie