piatok 19 jan 2018

Sťahovanie


KONDÓMY, alebo čo by gayovia (a nielen oni) mali vedieť

Preklad publikácie o spôsobe používania kondómov a lubrikačných gélov. Publikácia je zameraná na gay sexuálne praktiky. Nechýbajú ani názorné fotografie. 

Vydal: ČSAP 2006

Rozsah: 47 strán

Jazyk: český

STIAHNUŤ!

 


HIV infekcia a homosexualita

Obsahuje výsledky dotazníkového šetrenia zameraného na českých homosexuálov. Dotazníky boli vyplňované na českých gay serveroch; desiatky grafov, tabulky...

Vydal: ČSAP 2005

Autor: MUDr. Ivo Procházka, CSc. a kolektív

Rozsah: 66 strán

Jazyk: český

STIAHNUŤ!

 


HIV, sprievodca nielen pre gayov

Publikácia podáva ucelené informácie o HIV infekcií - základné informácie, populárne zpracovaná odborná stránka problematiky, možnosti nákazy, informácie o testovaní. Publikácia je určená predovšetkým gayom, ale veľká väčšina informácií platí pre všetkých.

Vydal: ČSAP

Rozsah: 30 strán

Jazyk: český

STIAHNUŤ!

 


AIDS, sprievodca nielen pre gayov

Trochu odlišný pohľad na problematiku než v predchozej publikácií. Doplnené o autentické príbehy HIV pozitívnych a chorých na AIDS.

Vydal: ČSAP

Rozsah: 28 strán

Jazyk: český

STIAHNUŤ! 

 


Úvod do kombinovanej liečby

Publikácia Úvod do kombinovanej liečby vás prevedie zásadami a pravidlami kombinovanej liečby HIV infekcie. Uvádza aj príklady liekov, ktoré sa môžu pri kombinovanej liečbe použiť.

Vydal: HIV I-Base, VI/2006

Rozsah: 20 strán

Jazyk: český

STIAHNUŤ!

 


Pohlavné choroby od A po Z

Brožúra Pohlavné choroby od A po Z poskytuje stručný prehľad najbežnejších pohlavných infekcií. Popisuje príznaky a liečbu jednotlivých chorôb a radí ako sa im vyhnúť. Zohľadňuje aj špecifiká HIV pozitívnych osôb.

Vydal: ČSAP 2006

Autor: Vladimír Ondris, Miroslav Hlavatý

Rozsah: 19 strán

Jazyk: český

STIAHNUŤ!

 


Pozitívny život, alebo ako žiť s vírusom a vierou

Brožúra Pozitívny život, alebo ako žiť s vírusom a vierou, radí HIV pozitívnym ľuďom od okamžiku, kedy im bola oznámená diagnóza a pomáha zvládnuť rôzne situácie, ktoré im život s HIV infekciou prináša.

Vydal: Štátny zdravotný ústav, 2002

Autor: MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. a kolektív

Rozsah: 73 strán

Jazyk: český

STIAHNUŤ!

 


Zmena anti-HIV liečby

Publikácia Zmena anti-HIV liečby sa zaoberá príčinami zlyhania kombinovanej liečby a dôsledkami tohto zlyhania na zdraví na HIV pozitívnych osôb. Zmieňuje sa taktiež o pravidlách prerušenia liečby HIV infekcie.

Vydal: HIV I-Base, IV/2005

Rozsah: 19 strán

Jazyk: český

STIAHNUŤ!

 


Predpisy na vstup a pobyt ľudí žijúcich s HIV/AIDS

Mám HIV. Do ktorej krajiny môžem vycestovať?

Vydal: Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 2010

Preklad: OZ Odyseus

Rozsah: 52 strán

Jazyk: slovenský

STIAHNUŤ!

 


TEST?

Informácie o testovaní na HIV.

Vydal: Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

Preklad: OZ Odyseus

Rozsah: 8 strán

Jazyk: slovenský

STIAHNUŤ!

 


STOP AIDS

Krátky informačný materiál.

Vydal: Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR

Jazyk: slovenský

STIAHNUŤ!