sobota 16 dec 2017

Úvod do kombinovanej liečby

OZ Odyseus za finančnej podpory EATG zabezpečilo slovenský preklad príručky „Úvod do kombinovanej liečby“ z anglickej verzie „Introduction to combination therapy“, ktorú vydala organizácia HIV i-Base v Londýne.

HIV i-Base je organizácia riadená ľuďmi žijúcimi s HIV (vznik v roku 2000), ktorej cieľom je sprostredkovať aktuálne informácie o liečbe HIV pre ľudí žijúcich s HIV a pre zdravotníckych pracovníkov. Autorom pôvodnej anglickej verzie príručky je Simon Collins. Na jej tvorbe spolupracoval s ľuďmi žijúcimi s HIV a s organizáciami pracujúcimi v oblasti ochrany ľudských práv.

Úvod do kombinovanej liečby ponúka informácie o najdôležitejších aspektoch liečby HIV. Dá sa získať:

  • Stiahnutím vo forme pdf dokumentu tu.
  • Ľudia žijúci s HIV ju môžu získať u svojich lekárov - infektológov, kam do polovice mája 2010 zašleme výtlačky.


Na konci príručky je aj dotazník pre ľudí žijúcich s HIV, ktorý je dôležitý pre získanie spätnej väzby pre OZ Odyseus a EATG. A tak v OZ Odyseus budeme čakať na obálky s vyplneným dotazníkom :)