sobota 16 dec 2017

Rezistencia na lieky

Rezistencia na lieky spôsobuje, že sa stávajú menej účinnými, resp. strácajú účinnosť úplne, čo môže vážne komplikovať liečbu. Navyše po tom, čo si organizmus vybudoval rezistenciu voči jednému lieku, môže byť rovnako rezistentný voči iným liekom v tej istej kategórii (tzv. krížová rezistencia, cross resistence), alebo určitému počtu rôznych liekov (tzv. viaclieková rezistencia, multidrug resistence). Rezistencia sa všeobecne objaví, keď ojedinelá mutácia počas množenia HIV spôsobí malú genetickú zmenu vo vírusovej RNA. To posúva HIV k menšej citlivosti voči účinkom antiretrovirálnych liekov.