sobota 16 dec 2017

Zabránenie prenosu HIV z matky na dieťa užívaním liekov proti HIV

Užívaním liekov proti HIV môžete výrazne znížiť riziko prenosu HIV na svoje dieťa.

Tieto lieky pôsobia dvomi rozličnými spôsobmi.

Prvý, lieky znížia vašu vírusovú záťaž, takže vaše dieťa je menej vystavené HIV, kým je v maternici a počas pôrodu. Cieľom HIV liečby je dostať a udržať vašu vírusovú záťaž na nezistiteľnej úrovni (pod 40 alebo 50 podľa citlivosti testu, ktorý vaša nemocnica používa).

Druhý, je tu možnosť, že lieky proti HIV sa dostanú cez placentu do tela vášho dieťaťa, a tak zabránia vírusu vôbec sa v jeho tele usadiť. Pokiaľ je známe, že matka je HIV pozitívna, novorodenci podstúpia po pôrode krátku liečbu proti HIV.

Pri druhom spôsobe pôsobenia sa dva lieky ukázali ako veľmi účinné pri zabránení prenosu HIV z matky na dieťa. Sú to nukleozidový inhibítor (NRTI) AZT (zidovudin, Retrovir) a nenukleozidový inhibítor (NNRTI) nevirapin (Viramune). Pravdepodobne aj iné lieky sú veľmi účinné, ale netestovali sa v takej širokej miere.

Spôsoby použitia liekov proti HIV (samotných alebo v kombinácii s inými liekmi proti HIV) budú závisieť od poškodenia vášho imunitného systému a štádia pokročilosti vášho tehotenstva, v ktorom vám diagnostikovali HIV.

Vo Veľkej Británii a iných krajinách, v ktorých sú lieky proti HIV ľahko dostupné, by sa nevirapin nemal užívať samotný (ako monoterapia) na zabránenie prenosu HIV z matky na dieťa, pretože ak sa používa týmto spôsobom, môže sa vyvinúť rezistencia na tento liek. Užívanie iba samotného nevirapínu by spôsobilo, že v budúcnosti by ste nedokázali naplno využiť účinky tohto alebo príbuzných liekov pri ochrane svojho vlastného zdravia. nevirapin sa nemá používať v kombinácii s inými liekmi proti HIV, ak je počet vašich buniek CD4 nad 250, pretože tu vzniká možné riziko nebezpečných vedľajších účinkov.


Je váš zdravotný stav dobrý?

Ak je počet vašich buniek CD4 dostatočne vysoký, aby vás ochránil pred ochorením v dôsledku HIV, ak je vaša vírusová záťaž nízka, ak nie ste chorá v dôsledku HIV, potom lekári vo Veľkej Británii odporúčajú, aby ste postúpili liečbu liekom AZT (zidovudin, Retrovir) počas posledných troch mesiacov (tretí trimester) tehotenstva. Tiež dostanete jednu dávku AZT intravenózne počas pôrodu, a bude potrebné, aby ste mali radšej pôrod cisárskym rezom ako prirodzený pôrod.

Iná možnosť je podstúpiť krátku liečbu trojkombináciou liekov proti HIV počas posledných mesiacov tehotenstva, aby sa vaša vírusová záťaž dostala na nezistiteľnú úroveň. Potom si budete môcť zvoliť plánovaný prirodzený pôrod.

Vaše dieťa bude musieť užívať AZT sirup počas štyroch až šiestich mesiacov.


Vysoká vírusová záťaž, nízky počet buniek CD4?

Ak HIV infekcia poškodila váš imunitný systém, čo znamená, že ste náchylná na infekcie, alebo ak je vírusová záťaž vysoká, potom máte užívať tri lieky proti HIV, ide o nukleozidový inhibítor AZT (zidovudin, Retrovir) a 3TC (lamivudin, Epivir) a nenukleozidový nevirapín alebo proteázový inhibítor – ritonavir. Nevirapín by ste nemali užívať, ak je počet vašich CD4 buniek nad 250. Čím je vaša vírusová záťaž vyššia, tým v skoršom štádiu tehotenstva budete musieť začať s liečbou. Ak je vaša vírusová záťaž na zistiteľnej úrovni aj pred pôrodom, potom je nutný pôrod cisárskym rezom. Avšak, nezistiteľná vírusová záťaž by mala znamenať, že máte možnosť plánovaného prirodzeného pôrodu.

Vaše dieťa bude musieť užívať AZT sirup počas štyroch až šiestich mesiacov.


Už sa liečite?

Ak otehotniete počas užívania liekov proti HIV, ktoré úspešne znižujú vašu vírusovú záťaž, odporúča sa pokračovať v ich užívaní. V dvadsiatom týždni tehotenstva budete potrebovať ultrazvukové vyšetrenie na zistenie vrodených vývojových chýb (anomaly scan). Mali by ste ale vedieť, že takéto riziko je veľmi nízke.

Efavirenz (Sustiva) sa neodporúča užívať počas tehotenstva, pretože laboratórne výskumy a výskumy na zvieratách naznačujú, že by mohol zvýšiť riziko vrodených chýb. Ak otehotniete počas užívania efavirenzu, mali by ste možnosti svojej liečby konzultovať na svojej HIV klinike.

Vaše dieťa bude musieť užívať AZT sirup počas štyroch až šiestich mesiacov.


Diagnózu určili vo vysokom štádiu tehotenstva?

Ak vám HIV diagnostikovali vo vysokom štádiu tehotenstva (32. alebo neskorší týždeň), budete musieť ihneď začať užívať trojkombináciu liekov proti HIV. Tieto by mali byť AZT (zidovudin, Retrovir), 3TC (lamivudin, Epivir) a nevirapín (Viramune). Avšak, ak je počet vašich buniek CD4 nad 250, nevirapín by mal byť nahradený proteázovým inhibítorom – ritonavirom, pretože ženy, ktoré začnú užívať nevirapín pri počte buniek CD4 na úrovni 250 alebo vyššie, sú vystavené väčšiemu riziku vedľajších účinkov na pečeň. Tieto lieky sú schopné rýchlo preniknúť placentou do tela vášho dieťaťa.

Vaše dieťa bude musieť užívať AZT sirup počas štyroch až šiestich mesiacov.


Diagnózu určili počas pôrodu alebo neskôr?

Ak sa zistí až počas pôrodu alebo tesne po ňom, že máte HIV, potom by ste mali dostať dávku AZT (zidovudin, Retrovir) injekčne a a ďalšie dávky AZT a nevirapínu (Viramune) perorálne. Vaše dieťa bude musieť užívať trojkombináciu liekov proti HIV.

 


"Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.namlife.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu."